Zapewne pamiętacie artykuł, w którym prezentowałem  najistotniejsze dokumenty przygotowane w kursie dla nauczycielii uczniów na okoliczność zadania  wzajemnego nauczania rówieśników: Jedną z istotnych kwestii, do zasygnalizowania której (swym podopiecznym) namawiałem opiekunów SKN, był postulat poszukiwania pomysłu na sprawdzenie  „czy już skutecznie nauczyliśmy?”.  Poniżej przedstawiam dwie przykładowe realizację takiego pomysłu.

 

Autor: Justyna Krzewska grupa: PE_2_Au2_Matematyka_3

Temat: Jakie liczby charakteryzują wrocławskie schronisko?

Pojęcia które powinni znać uczniowie przed rozpoczęciem projektu: Warto by uczniowie znali i wykorzystali: opracowania statystyczne, diagramy, sporządzanie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym, organizacja i formatowanie danych.

 

 

W jaki sposób najskuteczniej podzielić się z innymi uczniami wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas realizacji projektu edukacyjnego? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy pierwszej edycji kursu Au3, realizowanego w ramach projektu CEO Akademia uczniowska.

 

Autor/Autorka: Sylwia Marcinkowska

Szkoła: Gimnazjum w Sochaczewie

Ekspert CEO: Jerzy Kielech (eksperta wyróżniono kolorem)

 

Temat:

Giełda”- strategiczna gra z zastosowaniem procentów

Podstawowe pojęcia:

Autor: Łukasz Mrowicki

 

Rekomendacja konsultanta merytorycznego CEO, Jerzego Kielecha:

To doświadczenie podpatrzone przez uczniów w podręczniku matematyki, dzięki zaproponowanej instrukcji jest przykładem prostych zajęć z pytaniem problemowym.

 

Podstawowe pojęcia:

Wielokąt, kąt wewnętrzny wielokąta, wyrażenie algebraiczne

 

Źródło:

Podręcznik matematyki „Matematyka 1, GWO” str. 105 oraz str. 113

 

Komentarz ekspertki/eksperta CEO:  Jerzy Kielech

 

Stawiając nieco retoryczne pytanie:

 

Celem realizowanych w kursie Au3 projektów uczniowskich jest rozwiązywanie problemów, które pozwalają uczniom przybliżyć i wyjaśnić pojęcia kluczowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Związane z tym działania zespołów projektowych obejmują między innymi planowanie i stosowanie procedur badawczych zgodnie z zasadami poznania naukowego.

 

Autor/Autorka: Sylwia Marcinkowska

Szkoła: Gimnazjum w Sochaczewie

Ekspert CEO: Jerzy Kielech (eksperta wyróżniono kolorem)

Metody i techniki pracy: dobra praktyka

 

Temat:

„Giełda”- strategiczna gra z zastosowaniem procentów

Wiele celów takiemu eksperymentowi przyświeca; wspomnę o kilku istotnych z punktu widzenia poruszonego tematu. Chcemy traktować gry jako wyjątkowo atrakcyjne dla ucznia narzędzie dydaktyczne. Ideałem jest nauka podczas zabawy, gdy uczeń niemal nie spostrzega, głównego celu, jakim jest przyswojenie określonych wiadomości, a jeszcze częściej, równoczesne kształcenie i ćwiczenie pewnych umiejętności oraz kreowanie postaw np. aktywnego dążenia do założonego celu, rozwijania i świadomego zaspokajania ciekawości poznawczej.

 

Strony