Rekomendacja; jakie elementy nauczania wzajemnego warto polecić:
1.    Atrakcyjna dla uczniów forma wpływająca pozytywnie na motywację.
2.    Skuteczność – aby uczyć się poprzez rozwiązywanie kolejnych zadań należy rozwiązać bieżące
3.    Możliwość samooceny sprawdzianu
4.    Przygotowanie nagród: słodyczy i dyplomówWzajemne nauczanie przygotowali uczennice i uczniowie  Pani Wioletty Ojrzyńskiej z Gimnazjum w Szydlaku.

Opracowanie eksperta: Jerzy Kielech

Gra jaką opracowali uczniowie z gimnazjum w Nidzicy, może zainteresować nie jednego matematycznego Jamesa Bonda, gdyż polega ona na odczytywaniu i odkodowaniu wiadomości z diagramów. Uczniowie pracowali pod opieką Joanny Sobolewskiej.

 

 Odkodowana wiadomość przez uczniów z gimnazjum w Nidzicy.

Gra własności figur płaskich - Opracowanie eksperta: Jerzy Kielech

Gra  powstała w trakcie realizacji kursu Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie w roku 2009/2011

Przygotowanie krzyżówki którą z powodzeniem mogą rozwiązać uczniowie nie jest wcale tak proste, najczęstszym błędem jest nie trafne formułowanie pytań, co powoduje, że uczniowie nie są w stanie wpisać poprawnego wyrazu. Dobrym rozwiązaniem tej sytuacji, jest wcześniejsze testowanie krzyżówki na grupie uczniów nie uczestniczących w SKN-ie, lub poproszeniu nauczyciela o sprawdzenie pytań krzyżówki. Pomysłem na krzyżówkę jest przygotowanie jej w formie rysunkowej, gdzie zamiast wymyślać pytania można zastępować je rysunkami lub wzorami.

Przykład 1

Forma sprawdzianów jakie przygotowują uczniowie jest zróżnicowana, można obserwować tendencję odchodzenia od typowych testów na rzecz sprawdzianów w których wykonuje się praktyczne działania.

 

Artykuł analizuje przykłady dobrej praktyki, która powstała w ramach kursu Eksperymnetowanie i wzajemne nauczanie 2011/2012.

Rekomendacja: Gotowa, kompletna propozycja gry dydaktycznej stanowiąca pomysł na utrwalenie wiadomości o figurach płaskich. Karty pracy oraz dziennik pokładowy zawierają przykłady nie trywialnych modyfikacji gry; zasad, tematyki, budowy planszy. Zdjęcie ilustruje planszę, ułatwia zrozumienie instrukcji, sugeruje, że spełniony był postulat, by pytania z odpowiedziami znajdowały się na oddzielnych kartkach.
 

Grę przygotowali uczniowie Joanny Orzeł z Gimnazjum w Baniach Mazurskich.

Opracowanie eksperta: Jerzy Kielech

Uczniowie opracowali wiele gier dydaktycznych, mają one różny poziom trudności, ale wszystkie łączy jedna cecha, a mianowicie pasja z jaką grali w nie uczniowie. 
Przykłady które prezentujemy poniżej wzorowane są na grach z jakimi uczniowie mieli styczność na co dzień.

 

Dużym powodzeniem cieszyły się domina, ich atutem są proste każdemu znane zasady gry.

Zasady popularnej w harcerstwie gry w podchody, zmodyfikowali uczniowie z gimnazjum w Durągu, pracujący pod opieką Wioletty Ojrzyńskiej. Gra toczyła się poza szkołą, a zadaniem uczniów było znalezienie karteczki z pytaniami, i oczywiście udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Przykładowe pytania jakie ułożyli uczniowie przedstawmy poniżej.

 

Ciekawym rozwiązaniem, jakie pojawiało się przy tego typu formie WZ było dodatkowe zmodyfikowanie zasad, tak aby sama forma zabawy była nieco trudniejsza. Przygotowanie teleturnieju zawsze wiązało się z dużym wysiłkiem uczniów z grupy III, ale zawsze o takiej formie dobrze wypowiadali się uczniowie uczestniczący w grze.

Przykład 1.

Podstawowe pojęcia: Ułamki zwykłe, liczby dziesiętne, dzielniki liczby, rzymski system zapisu liczb.

 

Strony