Ciekawym rozwiązaniem, jakie pojawiało się przy tego typu formie WZ było dodatkowe zmodyfikowanie zasad, tak aby sama forma zabawy była nieco trudniejsza. Przygotowanie teleturnieju zawsze wiązało się z dużym wysiłkiem uczniów z grupy III, ale zawsze o takiej formie dobrze wypowiadali się uczniowie uczestniczący w grze.

Przykład 1.

Teleturniej jakie opracowali uczniowie pracujący pod opieką Magdaleny Drypy z gimnazjum  z Kisielic odbiega od tych które możemy obejrzeć w telewizji. Składa się on z kilku konkurencji, przygotowanych pod wspólnym hasłem „remont pracowni matematycznej”.

Regulamin teleturnieju „REMONT”

Tematem przewodnim teleturnieju będzie remont pracowni matematycznej stąd zagadnienia:

 • pola powierzchni wielokątów;
 • zamiana jednostek;
 • wyrażenia arytmetyczne;
 • obliczenia procentowe.

Klasa zostanie podzielona (drogą losowania) na 6 grup trzyosobowych.

Teleturniej będzie podzielony na 6 rund.

Każda grupa wybiera po 1 zadania dla wszystkich.

Każda grupa ma do wybory zadania za:

1 punkt                2 punkty              3 punkty              4 punkty              5 punktów

1.1                         2.1                         3.1                         4.1                         5.1

1.2                         2.2                         3.2                         4.2                         5.2

1.3                         2.3                         3.3                         4.3                         5.3

Wszyscy rozwiązują zadania w określonym czasie

1 punkt                1 minuta

2 punkty              2 minuty

3 punkty              3 minuty

4 punkty              4 minuty

5 punktów          5 minut

Za błędnie rozwiązane zadanie luba brak rozwiązania grupa otrzymuje 0 punktów.

Za poprawnie rozwiązane zadanie maksymalną liczbę punktów.

Uczniowie rozwiązują zadania na kartkach, po określonym czasie zadania zbiera organizator.

Zadania sprawdza komisja i przyznaje punkty, wyjaśniając błędy.

Kwestie sporne rozstrzyga komisja.

Wygrywa grupa, która otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku remisu komisja organizuje dogrywkę wybierając zadanie. Grupa, która zrobi zadanie szybciej i bezbłędnie wygrywa.

Przykładowe zadania:

1.1 Mała puszka farby wystarczy do pomalowania 2m2 powierzchni. Ile  m2 można pomalować mając do dyspozycji

a) 2 puszki          b) 5 puszek        c) 20 puszek

Odp. 4m2, 10m2, 40m2  

1.2  Ile zapłacimy za wymianę  lamp  w sali matematycznej nr 29,  jeśli jedna lampa kosztuje 69 zł?

Odp. 414 zł

1.3  W pracowni potrzeba 25,26 m listw podłogowych. Czy wystarczy 11 listw,  jeśli jedna listwa ma długość  2,20 m?

Odp. Nie wystarczy.

2.1. Ile puszek farby musimy kupić jeśli chcemy pomalować powierzchnie 40m2, a jedna puszka wystarczy na pomalowanie powierzchni w kształcie kwadratu o boku 0,5m?

Odp. Musimy kupić 160 puszek farby.

2.2. W jedną ze ścianę wbito 40 gwoździ. Czubek gwoździa ma powierzchnie 1mm2. W pozostałe ściany wbito tyle samo gwoździ, tylko w ostatnią wbito ich 20. Ile razem powierzchni ścian pokryły czubki gwoździ?

Odp. Czubki gwoździ pokryły 140mm2 powierzchni ścian.

Ryc. 1. Kamil z gimnazjum w Kisielicach spisuje wyniki teleturnieju

Ryc. 2 Dyplom jaki przygotowali uczniowie z Kisielic

Przykład 2.

Nie każdy teleturniej musi być skomplikowany, świadczy o tym praca uczniów z gimnazjum nr 7 w Rudzie Śląskiej. Uczniowie pracujący pod opieką Haliny Siwek, opracowali teleturniej tematycznie związany z procentami, każdy z uczniów losował pytania za różną ilość punktów. Poniżej przykład takich pytań.

 

Ryc. 3 Teleturniej opracowany przez uczniów z gimnazjum nr 7 w Rudzie Śląskiej

Przykład 3.

Teleturniej opracowali również uczniowie z gimnazjum w Opatowie, pracujący pod opieką Bożeny Gąski.

Zasady teleturnieju:

Klasa podzielona na pary ( tak jak siedzą w ławce). Każda para otrzymuje trzy szanse i swój numer.

Pary odpowiadają na dwa pytania. Jeżeli nie odpowiedzą na żadne odpadają. Koniec rundy I.

Potem pary wyznaczają, kto ma odpowiadać. Zła odpowiedź – strata szansy.

Gra trwa tak długo, aż zostaną 4-5 par. Koniec rundy II (zwycięzcy otrzymują +).

Zwycięskie pary dobierają sobie pomocników z tych uczniów, którzy odpadli wcześniej. W ten sposób powstaje 4-5 drużyn, które grają w rundzie III.

Drużyny mają znowu trzy szanse. Drużyna, która pierwsza odpowie prawidłowo na pytanie, wskazuje kto ma odpowiadać. Zwycięska drużyna otrzyma (+), a para, która zwyciężyła w II i III rundzie (5).

Przykładowe pytania:

 1. Czy 1a to 10000m2?
 2. Czy 1ha to 10000m2?
 3. Czy a+b*h to wzór na pole trapezu?
 4. Czy kwadrat to prostokąt?
 5. Czy prostokąt to kwadrat?
 6. Czy równoległobok jest trapezem?
 7. Czy trójkąt rozwartokątny może być trójkątem równobocznym?

1.Oblicz pole kwadratu o boku długości 4 cm.         Odp.16 cm2

2. Oblicz obwód kwadratu o boku długości 7cm.      Odp.28 cm

3. Oblicz pole trójkąta o podstawie 3 cm i wysokości 7cm.    Odp. 10,5 cm2

4. Oblicz obwód trójkąta równoramiennego o ramionach długości 8cm i podstawie  długości 9cm.         Odp. 25 cm

5. Zamień 200 a na ha.       Odp. 2 ha

1. Oblicz pole trójkąta wiedząc, że podstawa ma 4cm a wysokość 8cm. Odp. 16cm2
2. Oblicz pole trójkąta wiedząc, że podstawa ma 5cm a wysokość ma 10cm.Odp25cm2
3. Oblicz pole trójkąta wiedząc, że podstawa ma 8cm a wysokość ma 6cm.Odp24cm2
4. Oblicz pole trójkąta wiedząc, że podstawa ma 7cm a wysokość ma 12cm.Odp42cm2
5. Oblicz wysokość trójkąta wiedząc, że pole ma 56cm2 a podstawa ma 12cm.Odp6cm
Zadania z podstępem
 14. Oblicz pole trójkąta wiedząc, że przekątne mają 5cm i 6cm. Odp trójkąt nie ma 
przekątnych.
15. Oblicz pole kwadratu wiedząc, że przekątne mają 5cm i 7cm. Odp kwadrat ma równe 
przekątne.
16. Oblicz pole trójkąta prostokątnego wiedząc, że przyprostokątne mają 4cm i 7cm, a 
trzeci bok ma 2cm. Odp. Z tych odcinków nie można zbudować trójkąta

Koło

 1. Podaj wzór na pole koła.? Odp: πr2
 2. Podaj wzór na obwód koła.?Odp:π
 3. Oblicz pole koła wiedząc, że promień wynosi 1cm.? Odp:3,14cm2
 4. Oblicz obwód koła wiedząc, że średnica wynosi 3cm.?Odp:9,42cm

Opracował Michał Szczepanik