Rekomendacja; jakie elementy nauczania wzajemnego warto polecić:
1.    Atrakcyjna dla uczniów forma wpływająca pozytywnie na motywację.
2.    Skuteczność – aby uczyć się poprzez rozwiązywanie kolejnych zadań należy rozwiązać bieżące

Gra jaką opracowali uczniowie z gimnazjum w Nidzicy, może zainteresować nie jednego matematycznego Jamesa Bonda, gdyż polega ona na odczytywaniu i odkodowaniu wiadomości z diagramów. Uczniowie pracowali pod opieką Joanny Sobolewskiej.

 

Gra własności figur płaskich - Opracowanie eksperta: Jerzy Kielech

Gra  powstała w trakcie realizacji kursu Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie w roku 2009/2011

Przygotowanie krzyżówki którą z powodzeniem mogą rozwiązać uczniowie nie jest wcale tak proste, najczęstszym błędem jest nie trafne formułowanie pytań, co powoduje, że uczniowie nie są w stanie wpisać poprawnego wyrazu.

Forma sprawdzianów jakie przygotowują uczniowie jest zróżnicowana, można obserwować tendencję odchodzenia od typowych testów na rzecz sprawdzianów w których wykonuje się praktyczne działania.

 

Strony