Rekomendacja: Gotowa, kompletna propozycja gry dydaktycznej stanowiąca pomysł na utrwalenie wiadomości o figurach płaskich. Karty pracy oraz dziennik pokładowy zawierają przykłady nie trywialnych modyfikacji gry; zasad, tematyki, budowy planszy.

Uczniowie opracowali wiele gier dydaktycznych, mają one różny poziom trudności, ale wszystkie łączy jedna cecha, a mianowicie pasja z jaką grali w nie uczniowie. 
Przykłady które prezentujemy poniżej wzorowane są na grach z jakimi uczniowie mieli styczność na co dzień.

Zasady popularnej w harcerstwie gry w podchody, zmodyfikowali uczniowie z gimnazjum w Durągu, pracujący pod opieką Wioletty Ojrzyńskiej. Gra toczyła się poza szkołą, a zadaniem uczniów było znalezienie karteczki z pytaniami, i oczywiście udzielenie prawidłowej odpowiedzi.

Ciekawym rozwiązaniem, jakie pojawiało się przy tego typu formie WZ było dodatkowe zmodyfikowanie zasad, tak aby sama forma zabawy była nieco trudniejsza.

Podstawowe pojęcia: Ułamki zwykłe, liczby dziesiętne, dzielniki liczby, rzymski system zapisu liczb.

 

Strony