Podstawowe pojęcia: Ułamki zwykłe, liczby dziesiętne, dzielniki liczby, rzymski system zapisu liczb.

 

Rekomendacja eksperta CEO Jerzego Kielecha: Pomysł jest nadzwyczajny i uczestniczka określa go jako własny, co świadczy o dużej pomysłowości. Prowadzi do efektu Eureki, którym można nazwać odkrycie i potwierdzenie poszukiwanej zasady „dobrego uporządkowania”. Może być stosowany dla wskazanego, ale i dowolnego zakresu tematycznego, a możliwości modyfikacji są niemal nieograniczone. Za pomocą gry można skuteczne realizować wskazane cele dydaktyczne. Gorąco polecam do naśladowania i życzę twórczych inspiracji.

Na podstawie pracy Justyny Krawieckiej oraz uczniów z Gimnazjum w Drawsku. Opiekunka grupy uczniowskiej uczestniczyła w kursie "Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie" w ramach projektu Akademia uczniowska w roku 2011/2012.

Źródło: Pomysł własny nauczycielki

► Podstawowe pojęcia: ułamki zwykłe, liczby dziesiętne, dzielniki liczby, rzymski system zapisu liczb. ► Rekomendacja:

Planowane korzyści z gry: Doskonalenie umiejętności działań na liczbach wymiernych; umiejętność współpracy w grupie. Do korzyści zaliczyć należy także kształcenie spostrzegawczości. Uczestnicy „gry” mogą postawić hipotezę dotyczącą zasad dobrego poukładania i weryfikować ją wypełniając kolejne pola.

 

Opis gry:

Instrukcja gry:

Przed przystąpieniem do gry należy wydrukować krzyżówkę – „Dobrze poukładany człowieczek” oraz zestaw pytań  - zadań w pionie i poziomie (w załącznikach).

Instrukcja:

Przeczytaj dokładnie pytania, odpowiedź wpisz w puste kratki w krzyżówce. Na podstawie wypełnionych pól krzyżówki (niekoniecznie wszystkich), powiedz dlaczego ten człowieczek jest „dobrze poukładany”?

Opis strategii jaką obrali uczniowie: Gra stwarza możliwość odkrycia zasady określającej dlaczego  „człowiek-krzyżówka” może być nazwany dobrze poukładanym już po wypełnieniu kilku pól krzyżówki (niekoniecznie po kolei). Uczniowie niekoniecznie trafnie zrozumieli słowo strategia gry, ale z pewnością zauważyli, że jednym z jej elementów jest poprawne rozwiązywanie krzyżówki oraz współpraca i podział zadań grupie.

Propozycja modyfikacji gry: Zdecydowania odradzam zasadę współzawodnictwa typu, która grupa pierwsza i gry dla nagrody typu, wszyscy uczestnicy z grupy, która rozwiąże pierwsza dostaną piątki (propozycja autorki). Dobrze określone cele umożliwiają grę indywidualną i zespołową, a jako nagrodę proponowałbym satysfakcję z odkrycia i zweryfikowania hipotezy dotyczącej zasady dobrego poukładania „człowieka-krzyżówki”. Proponuję zagrać z instrukcją uwzględniającą próby stawiania hipotezy dotyczącej odkrywania zasady po wypełnieniu kolejnych pól i weryfikacji tej hipotezy, poprzez wypełnianie kolejnych pól. 

Znakomite są propozycje uczniowskie, by dobre poukładanie dotyczyło zauważenia, że pojawiają się kolejne liczby nieparzyste, kolejne parzysta, kolejne pierwsze.

Dodatkowe informacje dla nauczycieli naśladowców: Warto twórczo naśladować ten pomysł. Dobrze uporządkowany może być nie tylko „człowiek”,  a zasada porządkowania – różnorodna. To ona czyni z krzyżówki grę. Polecam także modyfikację instrukcji w kierunku nastawienia ucznia na poszukiwanie prawidłowości, stawianie i weryfikowanie hipotez  jej dotyczących.

Podstawa programowa:

.   Liczby wymierne dodatnie. Uczeń:

  1. odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie do 3.000);
  2. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne zapisane w postaci ułamków zwykłych lub rozwinięć dziesiętnych skończonych zgodnie z własną strategią obliczeń (także z wykorzystaniem kalkulatora);
  3. zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne (także okresowe), zamienia ułamki dziesiętne skończone na ułamki zwykłe;
  4. oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki zwykłe i dziesiętne;

  2.   Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie). Uczeń:

  1. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne;
  2. oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne.