Na podstawie pracy Renaty Dudlej-Stawna oraz uczniów z Zespółu Szkół w Łozinie.

Dotychczas znaczna część gier i zabaw realizowanych w ramach SKN opierała się na znanych już naszym uczniom prostych zasadach. Zdarzały się również propozycje zajęć warte szczególnej uwagi – wciągające młodzież w proces przygotowania ich, oraz w późniejszą realizację.

Analizując sprawozdania nauczycieli uczestniczących w kursie Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie można znaleźć wiele ciekawych przykładów, które odzwierciedlają zainteresowania uczniów, wskazują na ich talenty.

Przykład 1. – Zajęcia terenowe

Wiele celów takiemu eksperymentowi przyświeca; wspomnę o kilku istotnych z punktu widzenia poruszonego tematu. Chcemy traktować gry jako wyjątkowo atrakcyjne dla ucznia narzędzie dydaktyczne.

Strony