W sprawozdaniach z modułu IV, pojawiło się wiele form sprawdzianów wiedzy uczniów. Tak jak w poprzednich edycjach, dominowały takie formy jak test, krzyżówka i rebus, choć czasem uczniowie wykazywali się większą inwencją twórczą.

Opiekunką zespołu uczniowskiego, który zrealizował projekt jest Aleksandra Kozioł z Gimnazjum nr 2 w Głogowie.

Matematyka a ochrona środowiska

Jednym z zasadniczych celów realizacji projektów edukacyjnych jest samodzielne rozwiązanie przez uczniów problemów badawczych, określonych na etapie planowania pracy.