W sprawozdaniach z modułu IV, pojawiło się wiele form sprawdzianów wiedzy uczniów. Tak jak w poprzednich edycjach, dominowały takie formy jak test, krzyżówka i rebus, choć czasem uczniowie wykazywali się większą inwencją twórczą. Sporo jest prac w których uczniowie stosują poznane wzory wykonując proste lub skomplikowane obliczenia. Tendencją jaką daje się zauważyć, jest odejście od oceniania stopniem szkolnym takich prac, to bardzo dobry kierunek, gdyż unika się nieporozumień jakie wcześniej były obserwowane. Szkoda tylko, że uczniowie w swoich pracach nie informują, czy zastosowano inne techniki oceny jak samoocenę, ocenę koleżeńską lub informację zwrotną.

Krzyżówki oprócz typowych testów dominowały w formach sprawdzenia wiedzy. Większość z nich była typowa, czyli taka jakie znamy z gazet, tylko niektóre grupy pokusiły się aby hasła zilustrować za pomocą rysunków. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że wykorzystując rysunek z Internetu należy podać jego źródło.

 

Ryc. 1 Krzyżówka wykonana przez uczniów z gimnazjum w Lasocicach, pracujących pod opieką p. Anny Derda.

 

Tworzenie rebusów nie musi być wcale uciążliwe, pokazali to uczniowie z gimnazjum w Janowie, pracujący pod opieką p. Oktawii Olszewskiej. Grupa III opracowała aż 24 rebusy sprawdzające wiedzę uczniów.

Ryc. 2 Rebusy przygotowane przez uczniów z gimnazjum w Janowie

 

Testy uczniowskie powinny być zróżnicowane w swojej formie, co udowodnili uczniowie z gimnazjum z Opalenicy, pracujący pod opieką p. Anny Leśniak. Ich praca składała się z testu jednokrotnej, wielokrotnej odpowiedzi, zdań fałszywych i prawdziwych, część z pytań zawierała schematy.

 

Ryc. 3 Przykład pytań uczniów z gimnazjum w Opalenicy

 

Ciekawie prezentują się prace w których uczniowie dokonują obliczeń. W części sprawdzianów uczniowie podawali w treści zadań wzory ułatwiające rozwiązanie zadań, jednak nie była to powszechna praktyka. Zadania z obliczeniami jest stosunkowo trudniej sprawdzać, mniej było ich w fizyce, za to młodzi matematycy nie bali się podejmować takich wyzwań.

 

Ryc. 4 Zadanie przygotowane przez uczniów z gimnazjum nr 8 w Elblągu, pracujących pod opieką p. Marka Nitkiewicza

 

Niektóre formy sprawdzenia wiedzy były skomplikowane w swojej formie, zawierały często kilka zadań do wykonania. Uczniowie III grupy starali się pomóc przygotowując ściągi, podpowiedzi, przykładowe rozwiązania zadań. Praca uczniów z gimnazjum w Drawsku, pracujący pod opieką p. Justyny Krawieckiej zawierała kalambury, trudno jest w nie wygrać, a więc była dla graczy przygotowana podpowiedź graficzna.

Ryc. 5 Podpowiedź do kalambur opracowanych przez uczniów z Drawska

 

Umiejętności informatyczne zaprezentowali w formie testu uczniowie z gimnazjum nr 16 we Wrocławiu, pracujący pod opieką p. Jolanty Mikos. Arkusz excell jaki przygotowali sprawdzał wiedzę z układu równań, uczniowie w czerwone pola wpisywali odpowiedzi, a na następnym arkuszu sprawdzali jak im poszło.

 

Ryc. 6 Test wykonany przez uczniów z gimnazjum nr 16 we Wrocławiu

 

Na co jeszcze można zwrócić uwagę uczniów, to przede wszystkim forma pytań związana z nowym egzaminem gimnazjalnym, w matematyce takie pytania się nie pojawiły. Można więc zaproponować uczniom zapoznanie się z przykładowymi testami publikowanymi przez CKE.