Oprócz luźniejszej formy WZ jaką są gry dydaktyczne, zadaniem uczniów, którzy uczestniczyli w Szkolnych Kołach Naukowych było zweryfikowanie poziomu wiedzy, co najczęściej zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu tradycyjnych testów.