Tematyka projektu


Opiekun projektu


W jaki sposób najlepiej chronić przed rdzą?

 

Ewelina Nisztuk z Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej

Problem rozwiązywany przez uczniów


Rekomendacja eksperta CEO


Jak zabezpieczyć żelazo przed korozją?

 

Mirek Dolata: Projekt, w znacznej mierze, jest projektem eksperymentalnym, a wykonywanie dobrze zaplanowanych doświadczeń jest najważniejszym sposobem uczenia się chemii. Projekt poświęcony jest korozji – zjawisku bardzo ważnemu dla gospodarki światowej.

Pojęcia, które powinni znać uczniowie


Wprowadzenie dla nauczyciela


Właściwie, wszystkie kluczowe dla projektu pojęcia uczniowie poznają w trakcie realizacji projektu: korozja, reakcja żelaza z wodą i tlenem, pokrycia ochronne, inne sposoby zapobiegania korozji.

 

 

Wielkimi krokami zbliża się koniec zimy - czas wyciągnąć z garażu rowery - ruch to zdrowie. Niestety nie wszyscy trzymamy rowery w garażu, niektórzy przechowują rower na balkonie - po przezimowaniu w taki sposób rower niekoniecznie będzie ładnie wyglądać i będzie sprawny. Dlaczego?? Otóż zima nie odstrasza „rdzy”, a nawet się przyjaźni z nią. Jak możemy pomóc przezimować rowery?

Główne zadania /działania uczniów


Główne zadania

Działania

Wybranie tematyki projektu.

Omówienie problemu, podział uczniów na grupy oraz przydział poszczególnych zadań.

Jakie czynniki wpływają na powstawanie rdzy?

Co to jest rdza? Kiedy powstaje? Czy jest to zjawisko fizyczne czy chemiczne? Jakie czynniki wpływają na rdzewienie (co przyspiesza ten proces). To wszystko w formie prezentacji bądź plakatu.

Sposoby ochrony przedmiotów przed rdzewieniem.

Opracowanie różnych metod ochrony przed rdzą. (wspólna praca).

Przygotowanie różnych przedmiotów wykonanych z żelaza lub zawierających żelazo.

Znalezienie i przygotowanie różnych przedmiotów wykonanych lub zawierających w sobie żelazo. Przedmioty te mogą mieć już ochronę przed rdzą (nie muszą).

Wystawienie naszych przedmiotów na czynniki wpływające na rdzewienie.

Pokrycie przedmiotów różnymi substancjami i obserwacja ich wystawionych na działanie czynników sprzyjających powstawaniu rdzy.

Prezentacja projektu

Stworzenie prezentacji i publiczne jej zaprezentowanie.

 

Tematy konsultacji


  • Spotkanie organizacyjne, wybór tematyki projektu.
  • Omówienie zadań i działań poszczególnych grup w celu zrealizowania projektu.
  • Przydzielenie zadań poszczególnym zespołom.
  • Sporządzenie prezentacji na temat, jakie czynniki wpływają na proces rdzewienia?
  • Które przedmioty nadają się do badań?
  • Rozpoczęcie badań, kiedy, w czym?
  • Dokumentowanie badań.
  • Prezentacja podsumowująca

Forma prezentacji


Odbiorcy prezentacji


  • Uczniowie gimnazjum, nauczyciele.

 

Komentarz eksperta


Mirek Dolata: Jedyne o co bym ewentualnie rozszerzył zakres projektu, to eksperymenty wyjaśniające na czym polega ochrona katodowa (np. doświadczenia z żelaznymi gwoździami połączonymi elektrycznie, np. przez lokalne owinięcie, z kawałkami innych metali: cynku, miedzi, aluminium).