Tematyka projektu


Opiekun projektu


Czy wiem, ile chemii jem?

 

Iwona Pruszczyk z Publicznego Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu

Problem rozwiązywany przez uczniów


Rekomendacja eksperta CEO


Czy można potwierdzić, doświadczalnie, że w zjadanym przez człowieka nabiale jest białko? 2. Ile białka zjadamy w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku?

Jakie konserwanty są używane w produktach spożywczych? 2. Jakie konserwanty zjadamy w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku?

Które konserwanty są naturalne a które nie? Które konserwanty są dla człowieka niezdrowe lub rakotwórcze?

 

 

Pojęcia, które powinni znać uczniowie


Wprowadzenie dla nauczyciela


Białka

 

 

 

Główne zadania /działania uczniów


Główne zadania

Działania

Wybranie tematyki projektu.

Omówienie problemu, podział uczniów na grupy oraz przydział poszczególnych zadań.

Poszukiwanie informacji

Poszukiwania literaturowe: podręcznik do chemii „Nowa era”, zeszyty przedmiotowe, Internet.

Zespół A:

- Wyszukanie informacji na produktach spożywczych o ilości zawartości białka w produktach

- Wyszukanie produktów mających najwięcej i najmniej ilości białka

Zespół B:

- Wyszukanie informacji, jakie konserwanty są używane do produkcji żywności

- Jaką ilość konserwantów zjadamy w produktach żywnościowych?

Zespół C:

- Wyszukanie informacji, które konserwanty są naturalne a które nie

- Wyszukanie informacji, które konserwanty są dla człowieka niezdrowe lub rakotwórcze

 

Stworzenie harmonogramu

 

Stworzenie NaCoBeZU do samooceny:

Zapoznanie z kryteriami oceny szkolnego projektu edukacyjnego

Przygotowanie doświadczenia

Zespół A:

Czy można potwierdzić, doświadczalnie, że w zjadanym przez człowieka nabiale jest białko?

Zespół B:

Kiedy ścinanie się białka jest reakcją nieodwracalną a kiedy odwracalną?

Stworzenie prezentacji PowerPoint

Zespół C:

- Zebranie informacji od grup A, B, C na temat konserwantów w żywności i stworzenie prezentacji w Power Point

- Zebranie informacji o ilości białka w produktach żywnościowych i stworzenie prezentacji w Power Point

Prezentacja projektu Zaprezentowanie wyników projektu przed publicznością

 

Tematy konsultacji


  • Zapoznanie z zasadami pracy w SKN i realizacją AU3.
  • Wybór pojęcia kluczowego, podział zadań, wypracowanie zakresu materiału realizowanego w projekcie, ustalenie przydziału zadań.
  • Ustalenie zakresu materiału omawianego w projekcie i podział zadań, segregacja zebranych informacji.
  • Segregacja zebranych informacji i planowane doświadczeń, tworzenie kart pracy.
  • Tworzenie harmonogramu.
  • Opracowanie NaCoBeZU.
  • Planowanie doświadczeń, tworzenie kart pracy.
  • Segregacja informacji.
  • Przygotowanie prezentacji Power Point.

Forma prezentacji


Odbiorcy prezentacji


  • Gimnazjaliści oraz zaproszeni nauczyciele