Tematyka projektu


Opiekun projektu


Czary, mary - czyli jak poczuć „chemię” do chemii?

 

Maria Bednarek z Gimnazjum w Brzezinach

Problem rozwiązywany przez uczniów


Rekomendacja eksperta CEO


Jak zaciekawić i zafascynować siebie oraz kolegów i koleżanki chemią i eksperymentowaniem?

Jak bezpiecznie eksperymentować, jak dokumentować i prezentować eksperymenty chemiczne?

 

 

 

 

Mirosława Dolaty:
Projekt, jest projektem „czysto” eksperymentalnym, a wykonywanie dobrze zaplanowanych doświadczeń jest najważniejszym sposobem uczenia się chemii. Cały projekt jest pomyślany jako zbiór prostych ale efektownych doświadczeń, które zaprezentowane na „żywo” ( a nie w formie prezentacji multimedialnej ! ) pięknie pokazywały ( miałem przyjemność oglądać je na Zamku Królewskim w Warszawie ), że chemia może być „fajna” i, co ważniejsze, ciekawa i to zarówno dla wykonujących doświadczenia jak i dla widzów!

Pojęcia, które powinni znać uczniowie


Wprowadzenie dla nauczyciela


Projekt był realizowany na początku pierwszej klasy – wszystkie potrzebne pojęcia uczniowie poznają w trakcie projektu.

 

Co można zrobić, aby zafascynować uczniów chemią? Chcemy pokazać jak w prosty sposób można wzbudzić zainteresowanie tym przedmiotem , czyli: „jak poczuć „chemię” do „chemii?”

Główne zadania /działania uczniów


Główne zadania

Działania

Określenie problemu projektu.

 

Doświadczalny. W jaki sposób zachęcić uczniów do nauki przedmiotu chemi

Opracowanie kontraktu

 

 Wspólnie ustaliliśmy zasady i obowiązki.

Opracowanie harmonogramu i planu realizacji.

 

 Wspólnie z nauczycielem opracowaliśmy terminy spotkań,  tematykę problemu i szczegółowe zagadnienia.

Wyszukać bezpieczne, ciekawe i efektowne eksperymenty

 

Korzystanie z zasobów Internetu oraz literatury naukowej.

Opracowanie „KARTY PRACY” do poszczególnych eksperymentów.

 

Sprawdzenie czy potrzebne odczynniki i sprzęt potrzebne do projektu są w naszej pracowni chemicznej. Utworzenie potrzebnej dokumentacji. Dokumentacji.

Przygotowanie instrukcji do zaplanowanych eksperymentów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady BHP).

 

 Ustaliliśmy zasady BHP.

Praca w laboratorium chemicznym – przeprowadzenie zaplanowanych eksperymentów zgodnie z opracowaną instrukcją. (Ok. 5 godzin).

 

Wykonanie wszystkich eksperymentów, które zaprezentujemy podczas projektów.

Opracowanie szczegółów publicznego przedstawienia rezultatów projektu edukacyjnego. Wybór ciekawych i efektownych eksperymentów do pokazu.

 

Ustaliliśmy przebieg prezentacji eksperymentów i dopracowanie wszystkich szczegółów.

Co i jak zrobiliśmy? Czego się nauczyliśmy? Opracowanie sprawozdania z realizacji projektu. Samoocena.

 

Opracowaliśmy sprawozdanie z realizacji projektu.

Ponowne wykonanie doświadczeń. Jesteśmy zadowoleni z naszych rezultatów.

ubliczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 

Przygotowanie stoiska na scenie w sali gimnastycznej, przygotowanie sprzętu i odczynników, chemicznych.

 

W ramach projektu wycieczki edukacyjne: Wycieczka edukacyjna do Poznania na spotkanie edukacyjne: ”Eksperymenty na cztery ręce i więcej„. Wycieczka edukacyjna do Torunia na zajęcia laboratoryjne i warsztatowe oraz pokaz efektownych eksperymentów.

Tematy konsultacji


 • Podział na grupy. Określenie problemu projektu.
 • Prezentacja przykładowego projektu (analiza podstawy programowej). Wprowadzenie w zakres tematu projektu. Opracowanie kontraktu. Zaznajomienie z systemem oceniania projektu.
 • Opracowanie KARTY PROJEKTU harmonogramu i planu realizacji.
 • Przydzielanie zadań. Wpisy do „Karty projektu ”.
 • Opracowanie „KARTY PRACY” do zaplanowanych eksperymentów.
 • Przygotowanie instrukcji do zaplanowanych eksperyment ów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na  zasady BHP).
 • Praca w laboratorium chemicznym – przeprowadzenie zaplanowanych eksperymentów zgodnie z opracowaną instrukcją. (ok. 5 godzin).
 • Opracowanie szczegółów publicznego przedstawienia rezultatów projektu edukacyjnego. Wybór ciekawych i efektownych eksperymentów do pokazu.
 • Co i jak zrobiliśmy? Czego się nauczyliśmy? Opracowanie sprawozdania z realizacji projektu. Samoocena.
 • Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Forma prezentacji


Odbiorcy prezentacji


 • Pokaz wybranych eksperymentów podczas „FESTIWALU PROJEKTÓW.
 • Koledzy i koleżanki, Nauczyciele Gimnazjum, rodzice, zaproszeni goście

Komentarz eksperta


Mirosława Dolaty:
Wielką przyjemnością było oglądanie wielu efektownych doświadczeń w wykonaniu zafascynowanych uczniów. Szkoda, że nie udało się zachować tego wydarzenia dla innych ( np. w formie filmu), choć zrobienie filmu oddającego entuzjazm uczniów i pokazującego oznaki, że osiągnęli oni etap przejścia od „jakie to fajne i ładne” do etapu „to jest ciekawe” było by pewnie bardzo trudne.