Opiekunką zespołu uczniowskiego, który zrealizował projekt jest Aleksandra Kozioł z Gimnazjum nr 2 w Głogowie.

Komentarz eksperta CEO: Realizacja projektu ma związek z pojęciem estetycznym – piękna kobiecego ciała i pokazuje zastosowanie matematyki w tej, na pozór odległej od królowej nauk, dziedzinie ludzkiego doświadczania . Rozumienie ideału kobiety odnosi się wprawdzie do badań dotyczących proporcji ludzkiego ciała oparych  na pojęciu złotej liczby, ale w pytaniu badawczym definiującym problem , który chca rozwiązać uczniowie, pojawia się ważna kwestia etyczna i psychologiczna. Jest ona bardzo istotna współcześnie, gdy poprzez lansowany pseudoideał piękna,  tak wiele nastolatek popada w choroby psychiczne – próbując mu sprostać.

 

Mierzenia Barbie w programie GeoGebra, podczas realizacji projektuWprowadzenie dla nauczyciela :

Podczas realizacji projektu będziemy wyszukiwać potrzebne informacje w Internecie. Posiłkować się będziemy też literaturą.  Sporo ciekawych informacji na temat złotego podziału można znaleźć w czasopiśmie „Rusz głową”. Ale najważniejszą  część projektu – poszukiwanie złotych proporcji w kobiecie będziemy wykonywać przy pomocy programu GeoGebra. Jest to darmowy program, dostępny w polskiej wersji, łatwy w obsłudze. Warto zapoznać się z tym programem na stronie www.geogebra.org .

 

Pojęcia które powinni znać uczniowie przed rozpoczęciem projektu:

Naturalnym pojęciem wykorzystywanym w projekcie jest pojęcie proporcji. Można sobie wyobrazić realizację projektu przy założeniu, że uczniowie samodzielnie poznają to pojęcie i własności proporcji,  ale w przypadku ograniczeń czasowych, i w związku z dużym zakresem nowych odkryć i umiejętności do przyswojenia jest to wskazane. Przydatne byłoby także opanowanie umiejętności wykonywania podstawowych konstrukcji geometrycznych – przy czym ich realizacja w programie GeoGebra może być naturalnym profitem z realizacji projektu. 

 

 

Problem, który chcieli uczniowie rozwiązać:Jak uzmysłowić rówieśnikom, że współczesny ideał nastolatki, utożsamiany często z lalką Barbie, jest nierzeczywisty i nierealny (niezgodny z biologiczną budową człowieka),  zatem dążenie do niego jest pozbawione sensu?

Główne zadania

Działania

Określenie zadań jakie mają być zrealizowane w ramach projektu

Określenie zakresu tematycznego

Wymyślenie sposobu prezentacji

Określenie NaCoBeZu

Wytypowanie osoby do wypełniania dokumentacji

Wykonanie prezentacji w programie PowerPoint na temat złotej proporcji

Poszukiwanie informacji w Internecie na temat złotej proporcji

Poszukiwanie informacji w Internecie na temat lalki Barbie

Czy warto być Barbie? Przygotowanie materiałów do referatu

Przygotowanie prezentacji o złotej proporcji

Wypełnianie dokumentacji

Poszukiwanie złotych proporcji w ciele człowieka i w lalce Barbie

Wykonanie narzędzia do poszukiwania złotej liczby w programie GeoGebra

Jak udowodnić konstrukcję złotej proporcji?

Wykonanie zdjęć kobiet i lalki Barbie

Poszukiwanie złotych proporcji za pomocą GeoGebry

Wypełnianie dokumentacji

Publiczna  prezentacja projektu

Ostateczne dopracowanie prezentacji multimedialnych

Ostateczne dopracowanie przebiegu prezentacji projektu – cały plan

Dopracowanie części wstępnej prezentacji - referat

Przygotowanie debaty albo dyskusji w innej formie

Wypełnianie dokumentacji

Prezentacja projektu

Prezentacja multimedialna

Prezentacja przy pomocy programu GeoGebra

Dyskusja

Znajdź swój złoty punkt – wykorzystanie kalkulatora

Wypełnianie dokumentacji

Podsumowanie projektu

Przeanalizowanie informacji zwrotnych od uczestników prezentacji

Dokonanie samooceny

Dyskusja, wyciągnięcie wniosków

Dokumentacja

 

Tematy konsultacji:

 

Co będziemy robić na SKN w II semestrze

Prezentacja projektów edukacyjnych. Zrozumienie idei projektów edukacyjnych

Wybór tematyki projektu.

Jak dokumentować naszą pracę?

Pracujemy z programem PowerPoint

Zgłębienie umiejętności pracy z programem GeoGebra

Zakładamy blog uczniowski

Wykonanie prezentacji dotyczącej złotej proporcji

Poszukiwanie złotych proporcji w ciele kobiety – praca z programem GeoGebra

Przygotowanie debaty

Wstępne przygotowanie scenariusza publicznej prezentacji projektu

Generalna próba publicznej prezentacji

Publiczne prezentacje projektu

Podsumowanie projektu

 

Prezentacja:

I Przy pomocy prezentacji multimedialnej omówienie następujących zagadnień:

  1. Co to jest złota proporcja
  2. Złota proporcja w architekturze, świecie zwierząt i roślin oraz ciele człowieka
  3. Ideał kobiety na przestrzeni wieków
  4. Historia lalki Barbie, prezentacja fragmentu filmu z jej udziałem.
  5. Omówienie problemu co by było gdyby kobieta miała takie proporcje jak Barbie
  1. Przedstawienie narzędzia wykonanego w programie GeoGebra do poszukiwania złotej proporcji. Przy pomocy narzędzia sprawdzenie czy lalka Barbie jest idealna. Dyskusja w formie debaty  – czy warto dążyć do wyglądu Barbie . Podział na grupy – za i przeciw.

Klasa I przedstawia  wyniki dyskusji „czy warto dążyć do ideału Barbie”. Dziewczyny były za, chłopcy przeciw.

  Załączniki wybrane przez eksperta:

karta IZ dla uczniów: http://au.ceo.nq.pl/getpollfile.php?i=22146

praca uczniów w programie GeoGebra cd.: http://au.ceo.nq.pl/getpollfile.php?i=19998