Jednym z zasadniczych celów realizacji projektów edukacyjnych jest samodzielne rozwiązanie przez uczniów problemów badawczych, określonych na etapie planowania pracy. Podejmowane przez zespoły projektowe działania  powinny obejmować dogłębne zbadanie zjawiska związanego z życiem codziennym lub z dowolną dziedziną (dowolnymi dziedzinami) wiedzy.

 

Problemy badawcze matematycznych projektów edukacyjnych najczęściej nawiązują do praktycznych sytuacji z życia codziennego lub statystycznej analizy obserwowanych bądź badanych zjawisk i obejmują następujące zagadnienia:

 

  • zbieranie, opracowanie i prezentacja danych liczbowych (sylwetka statystycznego gimnazjalisty, nawyki żywieniowe, organizacja czasu wolnego),
  • symetrie w naszym otoczeniu ( w przyrodzie, architekturze, sztuce),
  • optymalizacja wydatków (koszty remontu i wyposażenia pokoju ucznia lub sali lekcyjnej, sezonowe promocje, porównywanie cen, organizacja wycieczki, ograniczenie wydatków na energię i wodę),
  • optymalizacja zysków (porównywanie opłacalności lokat i inwestycji).

 

W kursie Au3 zadaniem uczniów było sformułowanie problemów badawczych związanych z wybranym pojęciem kluczowym, w których rozwiązaniu pomocne były przygotowane podczas zajęć SKN doświadczenia. Tak więc realizacja projektu opierała się na przeprowadzeniu badań zgodnie z obowiązującą w Au3 procedurą naukową i związaną z tym dokumentacją (karty pracy, materiały do wzajemnego nauczania). Taki schemat działania mobilizował uczniów do poszukiwania problemów związanych z formułowaniem hipotez badawczych i szukania sposobów weryfikacji ich poprawności.

Wszystkim zainteresowanych rozwiązaniami prezentowanych wyżej problemów badawczych zachęcam do lektury sprawozdań opublikowanych przez uczestników kursu Au Projekty edukacyjne - grupa matematyczno –fizyczna (edycja 2012/13).

 

 

Temat projektu

Problemy badawcze

Opiekun projektu

Szkoła

Promocja „taniej o wartość podatku VAT”

O ile procent obniża się ceny podczas takiej promocji?

Marcela Prasińska

Matematyka 1

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Zabrzu
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4

Szanse wyborcze – procenty i punkty procentowe

Czym różnią się te pojęcia? Czy można ich używać zamiennie?

W  świecie liczb

Czy są liczby, których jeszcze nie znamy?

Tatiana Całus

Matematyka 1

Zespół Szkół w Mstowie

Gimnazjum  im. A. Kubickiego
 w Mstowie

Matematyka w muzyce

Ile matematyki w muzyce?

Niedziesiątkowe systemy liczbowe

Jak wykonać proste działania matematyczne używając systemu piątkowego?

Monika Liszczyk

Matematyka 1

Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Poraju

 

Złudzenia optyczne a matematyka

Magdalena Kalemba

Matematyka 2

Zespół Szkół Gimnazjum w Sierakowie

Bryły platońskie

Co wiemy o Platonie i jego bryłach?

Karolina Worobiew

Matematyka 2

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Na czym polega wyjątkowość brył  platońskich?

Jaki wpływ na życie człowieka mają bryły platońskie?

Nasz Układ Słoneczny

W  jakiej skali należy przedstawić Układ Słoneczny, aby zmieścił się na boisku szkolnym?

Daria Siczyńska

Matematyka 2

Gimnazjum w Lubiniu

Czy pszczoły znają geometrię?  Z wizytą w ulu, czyli wielokąty foremne w przyrodzie.

Jakimi  wielokątami foremnymi i w jaki sposób  można całkowicie  zapełnić płaszczyznę ?

E Pomagier

Matematyka 3

Publiczne Gimnazjum w Cieszkowie

Obliczanie powierzchni wielokątów foremnych

Stand-by pożeracze energii

Ile możemy zaoszczędzić energii gdy wyłączymy urządzenia z funkcją stand-by za pomocą wyłącznika wyłącz a nie pilota?

Iwona Jaworska

Matematyka 3

Gimnazjum im Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie

„Dookoła koła” – czy dzisiaj,  możliwe jest  życie bez koła?

Jak wykorzystać własności koła przy różnych sposobach jego rysowania?

Katarzyna Grad

Matematyka 4

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83

im. Konstancji Markiewicz

w Warszawie

 

„Pi razy drzwi”

Jak wyznaczano wartość najsłynniejszej liczby niewymiernej?

Matematyczne orgiami.

Jak za pomocą sztuki orgiami wykonywać konstrukcje geometryczne i dowodzić twierdzenia?

Marta Nadziemska

Matematyka 3

Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu

Szyfrowanie i łamanie szyfrów

Jakie zastosowanie ma matematyka w szyfrowaniu i łamaniu szyfrów?

Układ Słoneczny w liczbach

Która planeta jest naj…naj..? /największa, najdalej położona od Ziemi, ma największą średnicę/

Alina Dąbrowska

Matematyka 4

Gimnazjum Nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Koninie

Liczby i ich rodzaje.

Czy podział liczb na arabskie, rzymskie itd.  jest nam potrzebny? Zastosowanie liczb na całym świecie.

Barbara Morawska

Matematyka 5

Gimnazjum Nr 2

w Lidzbarku Warmińskim

Figury foremne są piękne.

Dlaczego figury foremne nas zachwycają? Jakie mają własności?

Fenomen liczby 7

Jakie znaczenie miała liczba 7 w starożytności, religii, matematyce i życiu codziennym.

Beata Szymborska

Matematyka 6

Zespół Szkół

w Gawlikach Wielkich

Pole trójkąta

Na ile różnych sposobów można policzyć pole trójkąta ?

Marek Nitkiewicz

Matematyka 6

Gimnazjum Nr 8

 w Elblągu

Nie tylko puzzle

Co to jest parkiet, mozaika? Czy podobne zjawiska występują w przyrodzie?

Wiesława Wojtkiewicz

Matematyka 6

Zespół Szkół nr 1, Gimnazjum nr 1

w Nidzicy

Figury możliwe i niemożliwe w naszym otoczeniu

Co mogę zbudować z graniastosłupów, a czego nie?

Matematyka a piękno

Czy złota proporcja zbliża ludzi do czegoś tajemnego?

Wioletta Napiórkowska

Matematyka 7

Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu

Jaka jest rola matematyki w poezji, malarstwie i muzyce?

Kosmos – chaos  czy porządek?

Opracował: Włodzimierz Gapski