Wzajemne nauczanie nie jest wyłącznie domeną kursu eksperymentowanie. Poprzez różne formy działań ujęte w karcie projektu, oraz opisie publicznej prezentacji, można odnieść wrażenie, że więcej jest tuwzajemnego nauczania niż innych form obecnych w kursach AU.

 

Pomysły najczęściej pochodziły z obserwacji programów telewizyjnych, oczywiście byli prowadzący, uczestnicy i widzowie. Niestety, ale w takich formach nie uczestniczyli wszyscy uczniowie, co jest związane z czasem trwania teleturnieju.

Przykład 1.

Najczęstszym błędem jest nie trafne formułowanie pytań, co powoduje, że uczniowie nie są w stanie wpisać poprawnego wyrazu.

Zdjęcie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ropucha

SĄD NAD ROPUCHĄ

(oprac. na podstawie inscenizacji B. Gawlicz z SP Ślubów)

Narrator

Takich filmów można znaleźć całkiem sporo na serwisach typu youtube.pl vimeo.com Dobrym pomysłem na pracę z filmem, może być udostępnienie uczniowi płyt DVD lub kaset video z doświadczeniami, płyty takie dosyć często wydawnictwa załączają, jako obudowę dydaktyczną.

Strony