Najczęstszym błędem jest nie trafne formułowanie pytań, co powoduje, że uczniowie nie są w stanie wpisać poprawnego wyrazu. Dobrym rozwiązaniem tej sytuacji, jest wcześniejsze testowanie krzyżówki na grupie uczniów nieuczestniczących w SKN-ie, lub poproszeniu nauczyciela o sprawdzenie pytań krzyżówki. Pomysłem na krzyżówkę jest przygotowanie jej w formie rysunkowej, gdzie zamiast wymyślać pytania można zastępować je rysunkami, np. tkanek lub grup kręgowców.

Przykład 1 – Krzyżówki: Poniżej prezentujemy przykłady krzyżówek, jakie opracowali uczniowie.

Ryc. 1. Krzyżówka wykonana przez uczniów z gimnazjum nr 4 w Ełku pracujących pod opieką Urszuli Osowskiej

Ryc. 2. Krzyżówka wykonana przez uczniów z gimnazjum w Węgrowie pracujących pod opieką Moniki Łęczyckiej

Ryc. 3 Krzyżówka wykonana przez uczniów z gimnazjum nr 2 w Kościanie pracujących pod opieką Ilony Jankowskiej

Przykład 2 – Rebusy: Rebusy nie cieszyły się dużym uznaniem uczniów grupy III, być może wynikało to z czasochłonności ich przygotowania. Część z obrazków w rebusach była tworzona przez uczniów, ale zdarzały się też takie, które wykorzystywały obrazy pobrane z Internetu lub wycięte z gazet. W opinii uczniów, którzy uczestniczą we WZ ta forma nauki jest bardzo atrakcyjna.

Ryc. 4 Rebus wykonany przez uczniów z gimnazjum w Garwolinie pracujących pod opieką Małgorzaty Sobiech

Ryc.5 Rebus wykonany przez uczniów pracujących pod opieką Ewy Herma

 

Opracował Michał Szczepanik