Wzajemne nauczanie nie jest wyłącznie domeną kursu eksperymentowanie. Poprzez różne formy działań ujęte w karcie projektu, oraz opisie publicznej prezentacji, można odnieść wrażenie, że więcej jest tuwzajemnego nauczania niż innych form obecnych w kursach AU.

 

Uczniowie zauważają, że skuteczne promowanie projektów nie wiąże się tylko zprzygotowaniem prezentacji którą reszta klasy zobaczy, starają się więc nawiązać kontakt z klasą, włączyć ich w działania. Może to polegać na asystowaniu uczniów przy wykonywaniu doświadczeń, lub też być związane z uczestniczeniem w konkursach i grach jakie opracowali ich koledzy. Przykłady nauczania nawiązują do tych jakie znamy z kursu eksperymentowanie i wzajemne nauczanie, są to krzyżówki, rebusy, domino itp.

 

                  

 

                              Ryc. 1 Układanka z witaminam

 

 

Uczniowie z gimnazjum nr 34 we Wrocławiu, pracujący pod opieką Anny Hoffman przygotowali projekt którego głównym celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie „Jaki jest wpływ witamin na zdrowie człowieka”. Zespół A opracował układankę o witaminach którą zaprezentował dla pięciu grup na lekcji biologii. Zadaniem uczniów było połączyć elementy układanki.

 

Podobną tematyką zajmowali się uczniowie z gimnazjum nr 2 w Chojnowie, którzy pracowali pod opieką Barbary Karasek. Grupa B przygotowała zestaw informacji na temat witamin, uczniowie dowiedzieli się jakie jest znaczenie każdej z nich, oraz w jakich produktach występują. Na koniec reszta klasy mogła brać udział w konkursie, składał się on z pytań tematycznie związanych z witaminami, oraz z eksponatami owoców w których „kryły” się witaminy. Uczniowie pozytywnie oceniali swoją pracę „Projekt był bardzo przydatny, wielu uczniów zaczęło zdawać sobie sprawę, że ich zdrowie zależy od tego co jedzą. świadczy o tym bardzo wyrównany konkurs.”.

 

 

 

Gry planszowe stanowiły także częsty element wzajemnego nauczania w projektach gimnazjalnych. Taką pracę wykonali m.in. uczniowie z gimnazjum nr 3 w Bożkowie, pracujący pod opieką Iwony Pisarczyk. Trzy zespoły uczniów badały jakie czynniki wpływają na wzrost i ruchy roślin, jednym z wytworów ich prac była gra edukacyjna „Kwiatuszek”. W grę grali uczniowie na podsumowaniu projektu.

 

Ryc. Gra „Kwiatuszek”

 

Bardzo często uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, które stały się stałym elementem publicznej prezentacji. Większość z prezentacji zawiera bardzo cenne informacje obrazujące przebieg prac nad projektem, tłumaczą też zagadnienia kluczowe. Dobra prezentacja nie powinna być przeładowana treścią, powinna zawierać autorskie zdjęcia i wnioski. Zdarza się, że w takiej prezentacji omówione jest doświadczenie jakie wykonywali uczniowie, niejedno z nich potrafi wciągnąć widzów do dyskusji. Przykładem może być projekt jaki wykonała grupa B z gimnazjum nr 23 we Wrocławiu, pracująca pod opieką Urszuli Krajewskiej. Uczniowie zajmowali się określaniem miejsca gdzie można znaleźć najwięcej bakterii.

 

Ryc. 4 Projekt o bakteriach

 

Oprócz prezentacji uczniowie kręcili filmy, nagrywali audycje radiowe. Tego typu materiały przygotowali w swoim projekcie uczniowie z gimnazjum nr 29 z Wrocławia, pracujący pod opieką Przemysława Żelazko. Tematem projektu było sprawdzenie czy zwierzęta w zoo zachowują się tak samo jak w środowisku naturalnym. Jednym z obserwowanych zwierząt były kotiki, uczniowie wykonali na ich temat prezentację, nagrali ich odgłosy i sporządzili film. Te materiały były prezentowane na podsumowaniu projektu.

 

Ryc. 5 Projekt w Zoo

 

Zadania jakie narzucili sobie uczniowie okazały się być mocno ambitne, część z zespołów postanowiła przygotować pomoce dydaktyczne, z których zamierzali skorzystać prowadząc zajęcia z uczniami. Zespoły z gimnazjum nr 21 z Wrocławia, pracujący pod opieką Zyty Sendeckiej opracowały modele oka. Patrząc na nie można z powodzeniem powiedzieć, że wyglądają prawie identycznie jak te kupione w sklepie.

 

Ryc. 6 Model oka

 

Model układu oddechowego jaki wykonali uczniowie z gimnazjum w Ząbrowie, pracujący pod opieką Justyny Lubienieckiej stał się atrakcją publicznej prezentacji projektów, oraz z pewnością posłuży następnym klasom w realizacji wzajemnego nauczania.

  

Krzyżówki nie pojawiały się często w projektach, raczej stanowiły element sprawdzenia aktywności uczestników publicznej prezentacji. Uczniowie z gimnazjum w Wólce Czepowej pracujący pod opieką Renaty Łada, umieścili w prezentacji podsumowującej projekt krzyżówkę, zadaniem gości zaproszonych na publiczną prezentację było jej uzupełnienie. Zadanie nie dla wszystkich okazało się być łatwe.

 

Ryc. 8 Krzyżówka o układzie oddechowym.

 

Michał Szczepanik