Rekomendacja: Gotowa, kompletna propozycja gry dydaktycznej stanowiąca pomysł na utrwalenie wiadomości o figurach płaskich. Karty pracy oraz dziennik pokładowy zawierają przykłady nie trywialnych modyfikacji gry; zasad, tematyki, budowy planszy. Zdjęcie ilustruje planszę, ułatwia zrozumienie instrukcji, sugeruje, że spełniony był postulat, by pytania z odpowiedziami znajdowały się na oddzielnych kartkach.
 

Grę przygotowali uczniowie Joanny Orzeł z Gimnazjum w Baniach Mazurskich.

Opracowanie eksperta: Jerzy Kielech

Cele: planowane korzyści z gry: Przypomnienie i utrwalenie najważniejszych wiadomości o figurach płaskich.

D. Instrukcja gry (podkreśl materiały i przyrządy).

W grze bierze udział od 2 do 4 osób.
Grę rozpoczyna osoba, która wyrzuci największą liczbę, oczek.
Po wejściu na pole oznaczone cyfrą, gracz odpowiada na pytanie czytane przez przeciwnika.
Gdy poda prawidłowa odpowiedź otrzymuje dodatkowy rzut kostką.
Po złej odpowiedzi gracz wraca na start.
Niebieskie pola oznaczają 3 kroki do przodu, a czerwone 1 krok do tyłu.
Wygrywa ten zawodnik, który jako pierwszy przekroczy linię mety.

Propozycja pracy domowej – Podaj propozycję modyfikacji gry i wypróbuj nową wersję.

  1. Przygotować w parach inne pytania do gry i inną planszę.
  2.  

Podstawa Programowa

10. Figury płaskie. Uczeń:

1) korzysta ze związków między kątami utworzonymi przez prostą

przecinającą dwie proste równoległe;

5) oblicza długość okręgu i łuku okręgu;

6) oblicza pole koła, pierścienia kołowego, wycinka kołowego;

8) korzysta z własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach,

rombach i w trapezach;

9) oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów;

10) zamienia jednostki pola;

11) oblicza wymiary wielokąta powiększonego lub pomniejszonego w danej skali;