Gra własności figur płaskich - Opracowanie eksperta: Jerzy Kielech

Gra  powstała w trakcie realizacji kursu Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie w roku 2009/2011

Rekomendacja; jakie elementy nauczania wzajemnego warto polecić:
1.    Atrakcyjna dla uczniów forma gry planszowej wpływająca pozytywnie na motywację.
2.    Możliwość wielokrotnej gry w różnolicznych zespołach i ćwiczenia wiedzy
3.    Pomoc uczniowskiego eksperta
4.    Możliwość samooceny sprawdzianu

Zakres tematyczny wybrany przez uczniów do nauczania wzajemnego i sprawdzianu:
Powtórzenie dotyczące własności figur płaskich, obliczania pól oraz obwodów, zamiany jednostek pola, zaznaczania punktów w układzie współrzędnychWzajemne nauczanie przygotowali uczennice i uczniowie  Pani Bożeny Janke z Gimnazjum nr 1
 w Szczytnie

Opis formy nauczania wzajemnego wybranej przez uczniów:

„Uczniowie bardzo szybko podjęli decyzję, że opracują grę planszową. Gracze będą losować pytania na karteczkach, prawidłowa odpowiedź daje możliwość przesunięcia pionka do przodu , zła odpowiedź do tyłu o liczbę pól podaną na wylosowanej karteczce. Opracowali pytania indywidualnie, wspólnie przygotowywali się , aby być ekspertami i sprawnie poprowadzić grę w danej grupie klasy.”

Instrukcja:

  • Gracze stają na starcie . Każdy musi wybrać swój „pionek”.
  • Gracze grają np. w kamień, papier, nożyce, aby  ustalić kolejność.
  • Pierwszy gracz losuje pytanie i odpowiada na nie.
  • Odpowiedź jest sprawdzana przez eksperta (Ekspertem jest osoba prowadząca z gr 3 SKN)
  • Jeżeli zawodnik dobrze odpowiedział na pytanie idzie w przód o liczbę pól wypisanych na pytaniu, jeżeli źle odpowiedział, to cofa się o ilość punktów wyznaczonych na karteczce z pytaniem.

Gra kończy się w momencie gdy jeden z graczy dotrze do mety.  (lub do pola przegrana)

Dodatkowe uwagi:

Punktacja ułożona do poszczególnych zadań wskazuje, jak krytyczni są uczniowie względem siebie, np. podanie ile stopni ma kąt prosty +1 pkt. (bo to jest łatwe), ale nie wiedzieć ile to jest – karygodne – stąd -5 pkt

Cytat z komentarza mentorki: Doroty Martka                                                                           

Źródło pomysłu: Uczniowie nie wskazali odrębnego źródła pomysłu (inspiracji), należy uznać, że plansza do gry, zasady i zadania zostały przygotowane przez nich samodzielnie

Czy uczniowie zaplanowali jak sprawdzą efekty nauczania wzajemnego przed sprawdzianem?

Wprawdzie uczniowie nie zaplanowali tego, ale ta gra stwarza możliwość dobrego przygotowania się do sprawdzianu poprzez wielokrotne mierzenie się z pytaniami turniejowymi. Nad poprawnością czuwa ekspert uczniowski, który podaje prawidłowe odpowiedzi, ale może także wyjaśnić na czym polega błąd – polecana modyfikacja.

W grę można grać także samemu lub w parach.

Forma sprawdzianu i ocena jego rezultatów przez uczniów i/lub opiekuna:

Test sprawdzający – jednokrotnego wyboru. Uczniowie przygotowali poprawne odpowiedzi i uczestnicy mogli dokonać samooceny.  Z zapisów dziennika pokładowego wynika, że prawie wszyscy uczniowie poprawnie rozwiązali test składający się z 9 pytań – jak twierdzą warto było ich przygotować więcej.

Celowym byłoby nie tylko podanie poprawnych odpowiedzi, ale wspólne wyjaśnienie dlaczego dana odpowiedź jest poprawna.

 

 

 Plansza do gry opracowana przez uczniów z gimnazjum nr 1 w Szczytnie.

 Uczniowie ze Szczytna podczas gry