Rekomendacja; jakie elementy nauczania wzajemnego warto polecić:
1.    Atrakcyjna dla uczniów forma wpływająca pozytywnie na motywację.
2.    Skuteczność – aby uczyć się poprzez rozwiązywanie kolejnych zadań należy rozwiązać bieżące
3.    Możliwość samooceny sprawdzianu
4.    Przygotowanie nagród: słodyczy i dyplomówWzajemne nauczanie przygotowali uczennice i uczniowie  Pani Wioletty Ojrzyńskiej z Gimnazjum w Szydlaku.

Opracowanie eksperta: Jerzy Kielech

Opis formy nauczania wzajemnego wybranej przez uczniów:

Podczas „podchodów” zorganizowanych w okolicach szkoły uczniowie odnajdywali 5 stanowisk z zadaniami do rozwiązania. Po poprawnym rozwiązaniu otrzymywali wskazówkę, gdzie jest kolejny skarb – zadanie.  Zadania umieścili częściowo w słoikach i ukryli, a część zawiesili w balonach, które trzeba było przekłuć (małą niespodzianką była wysypująca się wówczas mąka)

Uwaga!

Takie zajęcia poza obiektem szkoły wymagają regulaminu (podobnie jak wycieczka szkolna), którego akceptacji dokonują uczniowie i karty wycieczki podpisanej przez dyrekcję.

Źródło pomysłu;

Uczniowie nie wskazali źródła pomysłu, prawdopodobnie uczestniczyli w zabawie w podchody i postanowili wykorzystać ten  atrakcyjna formę aktywności do nauczania wyrażeń algebraicznych.

Czy uczniowie zaplanowali jak sprawdzą efekty nauczania wzajemnego przed sprawdzianem?

Tak. Warunkiem kontynuowania podchodów i rozwiązywania kolejnych zadań było poprawne wykonanie zadania na danej „stacji”.

Warto przygotować podobne zadanie(zadania) dodatkowe i dopiero jego (ich) rozwiązaniem przez wszystkich uczestników warunkować udzielenie wskazówki dotyczącej miejsca ukrycia kolejnego zadania. Pozwoliłoby to nauczyć się rozwiązania tego typu zadań wszystkim, oraz zaistnieć nauczaniu wzajemnemu  w ramach grupy.

Forma sprawdzianu i ocena jego rezultatów przez uczniów i/lub opiekuna:

Test sprawdzający – jednokrotnego wyboru. Uczniowie przygotowali poprawne odpowiedzi i uczestnicy mogli dokonać samooceny.  Z przytoczonej informacji wynika, że dwie osoby rozwiązły wszystkie zadania, a najsłabsze dwa wyniki to 3 dobrze rozwiązane zadania na 10.

Celowym byłoby nie tylko podanie poprawnych odpowiedzi, ale wspólne wyjaśnienie dlaczego dana odpowiedź jest poprawna

Podstawa programowa:

Wyrażenia algebraiczne. Uczeń:

1)      opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami;

2)      oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych;