Zadania egzaminacyjne często wymagają, aby uczniowie interpretowali dane, taką formę wzajemnego nauczania i sprawdzianu, zaproponowali uczniowie pracujący pod opieką Anny Paszko z gimnazjum w Mławie.

 

gimnazjum w Mławie.
 

Opracował Michał Szczepanik

Uczniowie z gimnazjum w Sierakowie pracujący pod opieką Agnieszki Sęk, zaproponowali wiele form sprawdzianów wiedzy, wśród nich było łączenie w pary obliczeń z wynikami.

 

Opracowanie Michał Szczepanik

Na podstawie pracy uczniów pod opieką Elżbiety Żak z Niepubliczne Gimnazjum w Krotoszynie. Opiekunka grupy uczniowskiej uczestniczyła w kursie "Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie" w ramach projektu Akademia uczniowska w roku 2011/2012.
 

Takich filmów można znaleźć całkiem sporo na serwisach typu youtube.pl vimeo.com Dobrym pomysłem na pracę z filmem, może być udostępnienie uczniowi płyt DVD lub kaset video z doświadczeniami, płyty takie dosyć często wydawnictwa załączają, jako obudowę dydaktyczną. Poniżej prezentowane są przykłady filmów znalezionych w Internecie:

Z matematyki

 

 Po lekturze licznych sprawozdań nauczycieli pod których kierunkiem uczniowie przygotowywali wzajemne nauczanie, chcę zwrócić uwagę na jedną z istotnych kwestii związanych z tym zadaniem, która często umyka uczniom, a może i nauczycielom. Uczniowie planują proces nauczania. Starają się, by ich propozycja była atrakcyjna i spodobała się rówieśnikom, a także opiekunom SKN-ów. W tym dziele osiągają sukcesy; potrafią zadowolić, a nawet zachwycić klienta.

 

Podstawowe pojęcia: Iloczyn, iloraz, suma, różnica, obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego, kolejność wykonywania działań.

 

Sprawdzian jaki przygotowali uczniowie z gimnazjum ze Świdnicy, pracujący po opieką Beaty Wróbel, mocno związany był ze wcześniejszym wzajemnym nauczaniem. Uczniowie opanowywali na nim zasady odczytywania punktów z układu współrzędnych, a następnie odczytywali hasło zaszyfrowane w układzie.

 

  Zajęcia nie były tylko związane z zabawą, uczniów czekały też trudniejsze czynności.

 

Grę przygotowały uczennice i uczniowie Katarzyny Chomickiej z Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu. Opiekunka grupy uczniowskiej uczestniczyła w kursie "Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie" w ramach projektu Akademia uczniowska.

Nauka wzorów matematycznych może być pasjonująca, co w swoim wzajemnym nauczaniu wykazali uczniowie z gimnazjum w Mieroszowie, pracujący pod opieką p. Anny Szwalec. Uczniowie otrzymali karty w nagłówku której znajdowały się wzory matematyczne, a pod nimi widniały zadania, które należało wykonać korzystając z podanych wzorów.

Krzyżówki matematyczne wcale nie muszą być odzwierciedleniem tych jakie uczniowie znają z gazet,. Nieco inną formę krzyżówki zaproponowali uczniowie z gimnazjum w Iwinach, pracujący pod opieką p. Elżbiety Wcisło.

 

 

Krzyżówka opracowana przez uczniów z gimnazjum w Iwinach

 

Strony