Uczniowie z gimnazjum w Sierakowie pracujący pod opieką Agnieszki Sęk, zaproponowali wiele form sprawdzianów wiedzy, wśród nich było łączenie w pary obliczeń z wynikami.

 

Opracowanie Michał Szczepanik