Grę przygotowały uczennice i uczniowie Katarzyny Chomickiej z Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu. Opiekunka grupy uczniowskiej uczestniczyła w kursie "Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie" w ramach projektu Akademia uczniowska.

Rekomendacja ekspertki CEO Barbary Uniwersał: Uproszczona pod względem formatu znana gra – jej wartością jest konieczność rozwiązania różnego rodzaju zadań ( stopień trudności do ustalenia, zestaw zagadnień do ustalenia lub ich mix),niezbędna jest  umiejętność logicznego wnioskowania

Źródło: Materiały pochodzą z ExploraPark Park Nauki i Techniki z Wałbrzycha.

Planowane korzyści z gry: Doskonalenie umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych oraz logicznego myślenia.

Instrukcja gry: W niektórych kratkach Sudoku umieszczone są zadania. Rozwiąż je, a następnie połóż kartonik z otrzymanym wynikiem. Pozostałe pola uzupełnij zgodnie z zasadą Sudoku, czyli w każdej kolumnie, w każdym rzędzie i w każdym wyróżnionym sześcioelementowym module liczby od 1 do 6 nie mogą się powtarzać

Opis strategii jaką obrali uczniowie:

Uzupełnienie diagramu tak, aby cyfry od 1 do 6 nie powtarzały się w żadnej kolumnie, wierszu i przekątnej, zgodnie z zasadami sudoku. Sudoku polega na wpisywaniu liczb w odpowiednie miejsca według zasad.

Propozycja modyfikacji gry:

Opracowanie sudoku w wersji 9x9, próba przygotowania sudoku tylko dla liczb parzystych

Zadania w kratkach gry odpowiadające węższemu zagadnieniu ( np. tylko potęgi, tylko działania na ułamkach, tylko obliczanie pól wielokątów itp.)

Informacje dla nauczycieli, którzy chcą powtórzyć grę

Prawidłowo przeprowadzona gra miała pokazać/ nauczyć:

Powtórzenie odpowiednich, wybranych elementów, logiczne myślenie i kojarzenie faktów, wyciąganie wniosków

 

W niektórych kratkach powyższego Sudoku umieszczone są zadania. Rozwiąż je, a następnie połóż kartonik z otrzymanym wynikiem. Pozostałe pola uzupełnij zgodnie z zasadą Sudoku, czyli w każdej kolumnie, w każdym rzędzie i w każdym wyróżnionym sześcioelementowym module liczby od 1 do 6 nie mogą się powtarzać.

Podstawa programowa:

1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń:

5) oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki zwykłe i dziesiętne;

2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie). Uczeń:

3) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne;

4) oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne.