Podstawowe pojęcia: Iloczyn, iloraz, suma, różnica, obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego, kolejność wykonywania działań.

 

Rekomendacja eksperta CEO Jerzego Kielecha: Gra jest bardzo kształcąca i pozwala znakomicie realizować zakładane cele edukacyjne. Na jakość gry bardzo wpłynie dobre przemyślenie planszy i żetonów tak, by istniała duża możliwość otrzymywania wyników poprzez wybór różnych trójek i działań.  Ćwiczy spostrzegawczość, utrwala zasady dotyczące kolejności wykonywania działań, oraz pojęcie określające nazwy z nimi związane. Stwarza szansę licznych modyfikacji.

Na podstawie pracy Bogumiły Nadobnej oraz uczniów z Gimnazjum w Raszkowie. Opiekunka grupy uczniowskiej uczestniczyła w kursie "Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie" w ramach projektu Akademia uczniowska w roku 2011/2012.
 

Źródło: Gra opracowana na podstawie podobnej przedstawionej nauczycielom podczas warsztatów prowadzonych przez GWO

Cytaty z opracowania nauczycielki – na zielono, uczniowskie – na niebiesko

Planowane korzyści z gry: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących działań na liczbach wymiernych, utrwalenie pojęć matematycznych, kolejności  wykonywania działań.

Opis gry:

Instrukcja gry:

„Zestaw do gry składa się z przygotowanej planszy dla każdego uczestnika.

W grze może grać dowolna liczba graczy.

Uczniowie siadają w kole. Jeden z graczy wyciąga żeton i pokazuje go tak , aby wszyscy gracze widzieli znajdującą się na nim liczbę.

Każdy z graczy próbuje znaleźć trzy liczby leżące obok siebie (w pionie , poziomie lub po skosie), z których poprzez dowolne działania: dodawanie, odejmowanie , mnożenie lub dzielenie  można otrzymać szukaną wartość.”

Za poprawne pokazanie przykładu, gracz otrzymuje punkt.

Gracze starają się zdobyć jak najwięcej punktów.

Instrukcja została minimalnie zmieniona przez eksperta w stosunku do zaproponowanej przez nauczycielkę tak, by gra nie prowadziła do rywalizacji między uczniami, a zwycięstwo oznaczało sukces każdego z graczy, któremu uda się otrzymać liczbę na żetonie.

Opis strategii jaką obrali uczniowie: „TAK. W grze można było stosować różne działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Trzeba znać kolejność wykonywania zadań, bo mogą wyjść błędne wyniki.”

Propozycja modyfikacji gry:

„Zmodyfikuj grę poszerzając o zadania dotyczące ułamków , potęg lub pierwiastków.”

Dodatkowe informacje dla nauczycieli naśladowców:

Prawidłowo przeprowadzona gra miała pokazać/ nauczyć:

Warto przedstawić tu wypowiedź samej nauczycielki i uczniów:

„Przygotowując grę, chciałam żeby uczniowie zapamiętali podstawowe działania na liczbach wymiernych. Chciałam, żeby zwrócili uwagę i zapamiętali jak ważna jest kolejność wykonywania zadań. Chciałam, by utrwalili poznane terminy matematyczne :iloczyn , iloraz suma czy różnica. Na początku wydawało by się prosta gra stwarzała uczniom słabym nie lada kłopoty. Zadanie okazało się trudne, ponieważ w tej grupie mam wyjątkowo słabych uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki. Musiałam wielokrotnie przypominać zasadę gry mimo, iż mieli ją przed sobą. Ale po kilkukrotnym zagraniu w taką grę nawet słabsi uczniowie szybko układali potrzebne wyniki. Zaskoczeni byli, że z liczb przed nimi można układać tak wiele kombinacji.”

„17=2 * 9-1”

„gdy na żetonie było 30 to 30= 5+5x5.

Jak ktoś już miał to zgłaszał się a pani podchodziła i sprawdzała jeszcze inni jak mieli to też mogli podać inne rozwiązania”

Podstawa programowa:

2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie). Uczeń: 3) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne; 4) oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne.