Takich filmów można znaleźć całkiem sporo na serwisach typu youtube.pl vimeo.com Dobrym pomysłem na pracę z filmem, może być udostępnienie uczniowi płyt DVD lub kaset video z doświadczeniami, płyty takie dosyć często wydawnictwa załączają, jako obudowę dydaktyczną. Poniżej prezentowane są przykłady filmów znalezionych w Internecie:

Z matematyki

 

Nie wszystkie filmy nadają się do wykorzystania na zajęciach, dlatego bardzo ważne jest, aby nauczyciel mógł zapoznać się ze znalezionymi przez uczniów filmami, i mógł dokonać ich oceny merytorycznej. Bez takiej oceny nie powinniśmy zezwolić uczniom na wykorzystanie filmów na zajęciach, z uwagi na ewentualne błędy, które mogą się w nich pojawić. Film zawsze powinien charakteryzować się wysoką przydatnością omawianych zagadnień, jakością merytoryczną i wizualną. Unikajmy, więc filmów, które nic nie wnoszą, ujęcia są nie ostre, a w tle pojawia się głośna muzyka.

Zajęcia, WZ z wykorzystaniem filmu warto starannie zaplanować, nie może być to tylko prezentacja filmu bez jego omówienia. Warto zadbać o przygotowanie ćwiczeń, które będą stanowiły rozwinięcie tematu filmu. Metod pracy z filmem może być wiele, poniżej przedstawiam kilka z nich.

 

1. Dyskusja

Uczniowie w mniejszych grupach, lub całą klasą mogą dyskutować nad treścią prezentowaną w filmie, ich uwagi dobrze jest spisywać na tablicy, aby pod koniec dyskusji do nich wrócić i jeszcze raz przeanalizować. Ta forma pracy może dotyczyć doświadczenia przeprowadzonego przez uczniów, które to mogli obejrzeć na filmie zarejestrowanym przez inne osoby, może być to też ten moment, w którym wskazuje się słabe i mocne strony filmu.

 

2. Niemy film

Projekcja filmu odbywa się bez głosu, uczniowie starają się zapisać czynności, jakie mogą zaobserwować. Następnie film prezentowany jest jeszcze raz tym razem z dźwiękiem, i w tym przypadku uczniowie porównują swoje zapiski do tego, co usłyszą. Zakończenie zajęć wiąże się z dyskusją.

 

3. Wymyślanie zakończenia

Uczniowie oglądają film do pewnego mementu, a następnie prowadzący zajęcia prosi ich, aby zapisali na kartkach, co za chwilę powinno nastąpić. Każdy z uczniów ma możliwość przedstawienia swojego dokończenia filmu i podania argumentów, które mają przekonać resztę klasy. Opisy dokończenia filmu można zapisać na tablicy i poddać je głosowaniu, po dokończeniu filmu uczniowie przygotowujący zajęcia wyjaśniają, które dokończenie było najbliższe prawdy.

 

4. Przygotowanie kart pracy

Po zapoznaniu się z filmem uczniowie w grupach przygotowują karty pracy zgodne z wytycznymi AU, na których to przedstawiają przebieg doświadczenia, zmienne, temat, podstawowe pojęcia.

 

5. Heureza

Jest to metoda polegająca na samodzielnym rozwiązaniu zadania, co wiąże się zazwyczaj z przygotowanymi przez uczniów pytaniami do filmu. Pytania mają dotyczyć treści filmu, lub jej formy, np. dlaczego roztwór zmienił barwę, jakie substancje użyto w doświadczeniu, wskaż zmienną zależną.

 

Opracowanie Michał Szczepanik