Komentarz ekspertki/eksperta CEO:  Jerzy Kielech

 

Stawiając nieco retoryczne pytanie:

 

Czy warto zakręcać kurek z wodą? uczniowie zdecydowali się rozwiązać bardzo ważki problem dotyczący każdego mieszkańca naszego globu. Woda staje się coraz cenniejszym, a przez to droższym zasobem. Wszyscy wiemy, że trzeba oszczędnie tymi zasobami gospodarować, choćby dlatego, że koszty są bardzo znaczące dla domowych gospodarstw i stale rosną. Uczniowie wykonali bardzo dokładną pracę badawczą, której wynikiem było ustalenie miejsc i sposobów zużywania, a często marnotrawienia tego surowca. Pokazali zużycie z rozbiciem na czynności wymagające używania wody i obliczyli jednostkowy oraz globalny koszt w skali dnia tygodnia miesiąca i roku z uwzględnienie cen aktualnie obowiązujących w Olsztynie. Do opracowania tych danych skorzystali z arkusza kalkulacyjnego, a wyniki swych badań przedstawili m.in. w przygotowanej prezentacji multimedialnej

 

Rekomendacja:

Warto poznać wyniki uczniowskich badań i przeprowadzić podobne pytając: „Gdzie można szukać oszczędności?”. Można , poprzez analogię, dokonać badania kosztów innych mediów typu, prąd, gaz, ogrzewanie mieszkania. Wykorzystanie podstawowych umiejętności matematycznych, przydatnych każdemu człowiekowi oraz współczesnych narzędzi służących do opracowywania danych pokazuje przydatność tej wiedzy i przekonuje, że należy oszczędzać. Projekt może i powinien być rozwijany i kontynuowany. Można świadomie prowadzić doświadczenia i pomiary  zużycia wody podczas mycia zębów, prądu podczas pracy urządzeń w trybie czuwania, znaczenia efektu kapiącej wody, czy wpływu ocieplenia budynku na koszty jego ogrzewania.

 

Tematy konsultacji:

 1. Co to jest metoda projektu?
 2. Opracowanie tematu, podział na grupy.
 3. Źródła informacji.
 4. Dane w arkuszu kalkulacyjnym.
 5. Prezentacja.
 6. Dokumentacja projektu.
 7. Co to jest samoocena?
 8. Jak zaprezentować projekt?
 9. Prezentacja projektu.

Wypełnienie NaCoBeZu

 

Pojęcia które powinni znać uczniowie przed rozpoczęciem projektu.( wypełnia ekspert)

ilość, cena, wartość, jednostki objętości oraz opanowywali umiejętności statystycznego opracowywania danych, tworzenia diagramów, sporządzania  wykresów w arkuszu kalkulacyjnym, organizacji i formatowania danych. Te wiadomości i umiejętności mogą być także efektem nauki podczas wykonywania prac projektowych.

 

Problem, który chcieli uczniowie rozwiązać:

Czy warto zakręcać kurek z wodą?

 

Realizacja projektu: Główne zadania

 

 1. Formowanie zespołu, w tym wybranie osób odpowiedzialnych za dokumentację.
 2. Formułowanie problemu projektu – wpisanie go do Karty Prezentacja rezultatu swojego projektu klasie.
 3. Zebranie informacji dotyczących cen wody i zużycie wody w poszczególnych czynnościach,
 4. Opracowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym,
 5. Stworzenie prezentacji,
 6. Prowadzenie dokumentacji,
 7. Prezentowanie projektu.
 8. Przygotowanie NaCoBeZU.

 

Działania

„Mikołaj i Marcin omówią sposób zebrania informacji dotyczących kosztów wody i zużycia wody na poszczególne czynności. Wojtek i Mariusz omówią w jaki sposób za pomocą arkusza kalkulacyjnego można przedstawić dane. Grzesiek i Eryk przedstawią prezentację z wykresami i wyliczonymi kosztami.”

 

Odbiorcy prezentacji:

Zespół klasowy