Autor: Justyna Krzewska grupa: PE_2_Au2_Matematyka_3

Temat: Jakie liczby charakteryzują wrocławskie schronisko?

Pojęcia które powinni znać uczniowie przed rozpoczęciem projektu: Warto by uczniowie znali i wykorzystali: opracowania statystyczne, diagramy, sporządzanie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym, organizacja i formatowanie danych.

 

 

Realizacja projektu:

1. Poszukiwanie informacji w materiałach (podręcznikach, encyklopediach, Internecie) – Utworzenie pliku zawierającego informacje wraz z odnośnikami - Podział; kto, w jakim źródle będzie poszukiwał wiadomości.

2. Ustalenie formy prezentacji i publikacji, Sporządzenie listy potrzebnych materiałów, jakie trzeba wykonać (rynków, zdjęć, filmów, sprzętu do doświadczeń).

3. Podział prac projektowych na działania, czyli wskazanie, na jakie części uczniowie podzielą swoją pracę i co będzie ich efektem - uzupełnienie kolumny Działania.

4. Podział obowiązków, czyli wskazanie: kto, co będzie robił i kiedy zakończy swoją pracę uzupełnienie kolumny - uzupełnienie kolumny Uczniowie wykonujący zadanie - planowany termin wykonania.

5. Przygotowanie dokumentu NaCoBeZU i przekazanie go nauczycielowi do konsultacji.

6. Wycieczka do schroniska w celu zdobycia informacji i przeprowadzenia wywiadu.

7. Uporządkowanie zebranych informacji i znalezienie reszty na stronie internetowej schroniska.

8. Zrobienie prezentacji multimedialnej na podstawie przeprowadzonego wywiadu i zrobionych zdjęć.

9. Prezentacja rezultatu swojego projektu klasie.

 

Rekomendacja:

Przedstawiam rekomendację poprzez fragment oceny koleżeńskiej przygotowanej przez Małgosię Pokorską:

 „Bardzo spodobał mi się temat wybrany przez jedną z grup, ponieważ pozwolił połączyć wiedzę matematyczną, umiejętność zbierania, opracowywania i prezentacji danych statystycznych z kształtowaniem w uczniach empatii, zrozumienia i chęci niesienia pomocy słabszym. Uwrażliwienie młodego człowieka na problemy współczesnego świata, to bardzo trudna rola rodziców, nauczycieli, otoczenia. Tobie, dzięki pomocy grupie przy realizacji wybranego zagadnienia, udało się ten proces pogłębić. Na pozytywne podkreślenie zasługuje fakt, iż starałaś się dbać o to, aby zadania w grupie były dzielone sprawiedliwie i czuwałaś nad prawidłowym przebiegiem prac. Potrafiłaś pokierować pracą grupy, udzielając niezbędnych wskazówek i rzetelnej, budującej informacji zwrotnej, dzięki czemu grupa zrealizowała dobrze swój projekt, jednocześnie jednak nie narzucałaś im swojej woli. Przedstawione przez Ciebie sprawozdanie, karta projektu i zamieszczona prezentacja były kompletne, rzetelnie wypełnione. Dokładność opisów, dokumentacja fotograficzna pozwalały zobaczyć pracę ucznia i opiekuna projektu oraz umożliwiały wykorzystanie tej tematyki przez innego nauczyciela.”