Zapewne pamiętacie artykuł, w którym prezentowałem  najistotniejsze dokumenty przygotowane w kursie dla nauczycielii uczniów na okoliczność zadania  wzajemnego nauczania rówieśników: Jedną z istotnych kwestii, do zasygnalizowania której (swym podopiecznym) namawiałem opiekunów SKN, był postulat poszukiwania pomysłu na sprawdzenie  „czy już skutecznie nauczyliśmy?”.  Poniżej przedstawiam dwie przykładowe realizację takiego pomysłu.

 

Grupa trzecia SKN Pani Wiesławy Wójtkiewicz z Gimnazjum w Zespole Szkól nr 1 w Nidzicy przygotowała projekt wzajemnego nauczania trzyetapowo:

 

Etap I – nauczanie: „Uczniowie przygotowali na początek krzyżówkę z hasłem, jako wprowadzenie do tematu. Krzyżówka rozwiązywana była w parach. Następnie, korzystając z modeli brył, przypomnieli wiadomości dotyczące prostopadłościanu i sześcianu ze szkoły podstawowej. Na modelach pokazali również przekroje prostopadłościanu i sześcianu. Każdy z klasy miał możliwość zobaczyć model bryły i rozłożyć go, by zobaczyć przekrój.”

 

Etap drugi – sprawdzenie czy skutecznie nauczyliśmy: „Przygotowany przez grupę teleturniej (Pytania do teleturnieju) sprawdził, czy skutecznie nauczyli swoich rówieśników.”

 

Etap 3 – sprawdzian: „Musieli zaplanować przebieg całej lekcji oraz dokonać oceny i analizy  wyników  przeprowadzonego  przez nich sprawdzianu.” (Zadania na sprawdzian)

 

Oto jak nauczycielka podsumowuje pracę młodych nauczycieli:

„Członkowie grupy byli przez chwilę nauczycielem i z  bardzo dobrym efektem przeprowadzili wzajemne nauczanie. Dostrzegli ile pracy i ile czasu trzeba poświęcić na dobór odpowiednich materiałów na lekcję, na wykonanie pomocy dydaktycznych.”

 

Uczniowie trzeciej grupy SKN z Gimnazjum nr 67 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu, których opiekunka była Pani Magdalena Konieczna również uwzględnili wszystkie trzy etapy nauczania wzajemnego:

 

Etap I – nauczanie: „Podczas lekcji zaprezentowali krótką prezentację multimedialną mającą na celu przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu proporcjonalności.”

 

Etap drugi – sprawdzenie czy skutecznie nauczyliśmy: „Następnie poprosili o rozwiązanie testu (pierwsza część materiałów z wzajemnego nauczania), który miał pokazać kto i w jakim stopniu opanował materiał. Uczniowie zgodnie z wynikami testu zostali podzieleni na grupy. W każdej grupie znalazł się uczeń z dobrym wynikiem i taki z wynikiem słabszym oraz przedstawiciel AU gr. 3. W grupach uczniowie rozwiązywali zadania z podręcznika tłumacząc sobie nawzajem zagadnienia.”

 

Etap 3 – sprawdzian: „Przeprowadzili sprawdzian (druga część materiałów z wzajemnego nauczania) w tradycyjnej formie, ale w trzech poziomach trudności.”

 

Oto jak nauczycielka podsumowuje pracę młodych nauczycieli:

„Pochwaliłam samodzielność ich pracy i bardzo dobrą organizację. Bardzo mi się podobał sposób w jaki podzielili klasę na grupy. Każdy miał szansę nauczyć się lekcji. Ponieważ sprawdzili się jako nauczyciele (potwierdzają to wyniki sprawdzianu jaki przeprowadzili) zaproponowałam, aby pomyśleli o organizacji pomocy koleżeńskiej. Myślę, że poznali lepiej swoje możliwości. Okazali się świetnymi nauczycielami. Uczniowie bardzo się ucieszyli, że udało im się nauczyć i przygotować do sprawdzianu słabszych kolegów.
                                                                                                                                                                       

Jerzy Kielech