W większości wypadków podział zespołów projektowych był określony za pomocą losowania. Chociaż zdarzały się sytuacje, w których decydowały również, zainteresowanie wybranym problemem lub „wzajemne relacje występujące pomiędzy uczniami”.

Nauka podstaw astronomii umożliwia realizację wielu wymagań ogólnych podstawy programowej z zakresu matematyki i przyrody (np. podczas skalowano odległości między planetami Układu Słonecznego).

Uczniowie  Doroty Pera z Publicznego Gimnazjum w Drążnej postanowili:

Opiekunem zespołu uczniowskiego, który zrealizował projekt jest Marek Saulewicz z Gimnazjum Przymierza Rodzin w Garwolinie.

 

Zdecydowana większość rozpoczętych przez uczniów projektów może być związana w przygotowaniem i wykonaniem eksperymentu bądź obserwacji. Część uczniów właśnie takie projekty wybrała, oto fragment ze sprawozdań p. Anny Guja i p. Sylwii Tasarz.

 

Procedury wyboru tematu projektu były bardzo zróżnicowane. Cześć nauczycieli, po prezentacji wybranego przez siebie zakresu tematycznego organizowała głosowanie nad wyborem problemów.

 

Strony