W większości wypadków podział zespołów projektowych był określony za pomocą losowania. Chociaż zdarzały się sytuacje, w których decydowały również, zainteresowanie wybranym problemem lub „wzajemne relacje występujące pomiędzy uczniami”. W tym ostatnim wypadku musimy być bardzo czujni by wybór zespołów projektowych nie był przejawem sekowania lub marginalizacji kolegów i koleżanek.

 

Za losowym wyborem zespołów przemawiają argumenty natury pedagogicznej, np. Uczniowie powinni nauczyć się pracy w różnych zespołach, dlatego  dobierani są w grupy losowo (p. Mariola Szczepkowska)

W sytuacji, gdy grupa uczniów uczęszczająca na SKN jest nam dobrze znana, możemy podzielić gimnazjalistów na zespoły tak by: Znaleźli się w nich uczniowie słabi  jak i bardzo dobrzy. Przy tak dobranych zespołach wszyscy będę wzajemnie się uzupełniać w swojej pracy. Istotne jest dla mnie to, aby  najsłabsi  przełamywali swoje bariery dzięki tym najlepszym i zaczęli interesować się zjawiskami oraz procesami zachodzącymi w naszej rzeczywistości.” (p. Ewa Jaszczuk)

 Czasami tworzenie się zespołów wymaga szczególnej uwagi nauczyciela. Ilustruje to tekst p. Bożena Bierowiec-Chrustek: Zaproponowałam im dobór na zasadzie zainteresowania danym tematem projektu np. bardzo szybko chłopcy dobrali się w grupy 3 lub 4 osobowe zainteresowane np. siłami oporu, czy energią elektryczną, a dziewczynki wybrały sobie zjawisko piorunu czy aparat fotograficzny dawniej i dziś. Miałam jednak kilku uczniów 3 dziewczynki i 3 chłopców, którym musiałam pomóc w doborze zespołu i zainteresowanie tematami projektu (uczniowie bardzo słabi, niezdecydowani, niechętni do pracy, ale zgodnie z wymaganiami muszą zrealizować projekt, jako wychowawca nauczyciel chciałam im pomóc).

Opracowanie Marek Piotrowski