Procedury wyboru tematu projektu były bardzo zróżnicowane. Cześć nauczycieli, po prezentacji wybranego przez siebie zakresu tematycznego organizowała głosowanie nad wyborem problemów.

 

Czasami o wyborze tematu decydowała jego aktualność, „Wybrali projekt dotyczący wykorzystania energii jądrowej we współczesnym świecie. Wybór tematu był podyktowany głównie zainteresowaniem skutkami, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku z tragedią elektrowni jądrowej w Japonii”.

Część nauczycieli zaproponowała zakres tematyczny projektów, jako rozszerzenie doświadczeń prowadzonych poprzednio podczas zajęć lekcyjnych. Zasugerowałem możliwość przeprowadzenie podobnych doświadczeń dla bloczka, kołowrotu i przekładni i znalezienia zastosowań w życiu codziennym (Marek Skierczyński).

Czasami inspiracją do sformułowania projektu był pokaz prowadzony przez nauczyciela: Jako pokaz wykonałam doświadczenie z sublimacją jodu. Uczniowie zaczęli podawać przykłady sublimacji z życia codziennego.  Następnie zaproponowali  przygotowanie  innych doświadczeń  związanych  ze zmianą stanu skupienia (Jarosław Franczuk).

            Zdjęcie wykonane podczas pokazu p. Marioli Szczepkowskiej.

Podstawa programowa z zakresu fizyki z powodu małej liczby godzin przeznaczonych na jej realizację jest dość okrojona. „Wyrzucono” z niej m.in. astronomię. Jednak jak zauważyło to wielu nauczycieli, m.in. p. Dorota Pera, właśnie ten działa wzbudza zainteresowanie uczniów: „Kilka dni przed prezentacją pytałam uczniów, jaki zakres tematyczny ich interesuje. Jednogłośnie odpowiedzieli, że najchętniej zajęliby się astronomią… Uczniowie byli zachwyceni tematami (z zakresu astronomii) i najchętniej już zabraliby się za realizację projektów”.

Czasami wprowadzenie w tematykę prac projektowych odbiegało od lekcyjnego standardu (p. Katarzyna Wynarowicz) „Zabrałam grupę na plac zabaw i kazałam im się pobawić przez 15 min. (Dzieci były zdziwione). Potem wezwałam młodzież do siebie i zapytałam czy potrafią nazwać przyrządy, na których się bawili. Dalej zapytałam o zasadę działania tych przyrządów (huśtawki, zjeżdżalni, konika itp.) O ile pierwsze pytanie nie sprawiło problemu to drugie…”

            Razem czy osobno.

            W roku ubiegłym większość gimnazjalistów po raz pierwsze realizowała swoje projekty. Nie mając doświadczenia często wybierali zbyt szeroki zakres prac, planowali zbyt wiele zadań. Część nauczycieli doradzała im tworzenie projektów stowarzyszonych, w których trzy zespoły zadaniowe rozwiązywały trzy różne problemy związane z jedną wspólną tematyką.

W tym roku większość projektów realizowanych podczas SKN (z zakresu fizyki) to projekty stowarzyszone.