Zdecydowana większość rozpoczętych przez uczniów projektów może być związana w przygotowaniem i wykonaniem eksperymentu bądź obserwacji. Część uczniów właśnie takie projekty wybrała, oto fragment ze sprawozdań p. Anny Guja i p. Sylwii Tasarz.

 

  • zaproponowałam moim uczniom trzy tematy projektów do realizacji i poprosiłam o wybranie najbardziej według nich interesującego. Wybrali projekt dotyczący czynników wpływających na wielkość pola magnetycznego wytwarzanego przez elektromagnes. Myślę, że ich wybór był podyktowny możliwością wykonania podczas projektu wielu doświadczeń i wyciąganiem z nich odpowiednich wniosków.

 

  • zakres tematyczny projektu był nawiązany do tematów z lekcji fizyki, które omawiane były do tej pory . Udział w projekcie biorą uczniowie klasy pierwszej integracyjnej, gdzie tygodniowo jest realizowana tylko jedna godzina lekcyjna, więc nie był to duży wachlarz wiadomości.

Uczniowie z pomocą nauczyciela wyłonili główne hasła programowe tj.:

- Wielkości fizyczne i ich jednostki. Przedrostki stosowane w tworzeniu jednostek.

- Siła i jej cechy.

- Oddziaływania.

Po zapisaniu ich na tablicy, każdy z uczestników mógł oddać głos  - stawiając kreskę przy wybranym zagadnieniu . Większością głosów wybrano tematykę dotyczącą oddziaływań.

Myślę, iż powyższe zgadnienie okazało się dla uczniów najbardziej interesujące, gdyż przy jego omawianiu zostało wykonanych kilka prostych dośw. i mogli odwołać się do przykładów z otaczającej rzeczywistości.

Mamy nadzieję, że ci uczniowie, którzy wcześniej uczestniczyli w kursie EiWZ, teraz planując eksperyment lub obserwacje nie zapomną o pytaniu badawczym, hipotezie, efekcie WOW/Eurek itp.

 

Opracowanie Marek Piotrowski.