Opiekunem zespołu uczniowskiego, który zrealizował projekt jest Marek Saulewicz z Gimnazjum Przymierza Rodzin w Garwolinie.

 

Rekomendacja eksprta CEO, Marka Piotrowskiego: Zbyt rzadko nasi uczniowie utrwalają swoją działalność za pomocą własnych zdjęć i filmów. Uczennice pracujące pod opieką p. Marka Saulewicz wybrały przygotowanie filmu, jako podstawową metodę realizacji projektu. Pracowały samodzielnie, więc nie wszystko im się udało.

Komentarz eksperta CEO, Marka Piotrowskiego: Warto ten projekt prezentować uczniom, by korzystając z pomysłu koleżanek mogli zrobić coś jeszcze lepszego.

Tematyka projektu: Piorun - ciekawe zjawisko fizyczne

 

Wprowadzenie dla nauczyciela:Zjawiska przyrodnicze zawsze fascynowały człowieka, więc również fascynują naszych uczniów. Uczniowie z klasy I postanowili dowiedzieć się więcej na ten temat i wykonać projekt pt. „Wyładowania elektryczne: co i jak?”. Pamiętajmy, aby pozwolić uczniom na realizacje projektu na swój sposób. Ten sam temat wybrały dwie grupy i powstały dwa całkowicie inne projekty (poniżej prezentujemy jeden z nich).

 

Pojęcia, które powinni znać uczniowie przed rozpoczęciem projektu: Projekt realizowany był w II semestrze klasy pierwszej, więc gro wiedzy potrzebnej do jego realizacji uczennice zdobywały „w marszu”. Przed rozpoczęciem projektu warto by gimnazjaliści wykonali własne dwa krótkie filmy i zmontowali je za pomocą programu np. Windows Movie Maker. Gdy nasi uczniowie będą mieli doświadczenie, to zapewne film zrobiony w ramach projektu będzie krótszy i lepiej wyreżyserowany.

 

Problem, który chcieli uczniowie rozwiązać:Jak zachowywać się w czasie burzy i pomóc osobom porażonym przez piorun?

 

Główne zadania

Działania

1. Odpowiedź na pytania: „Co to jest piorun i jakie są jego rodzaje?”.

2. Określenie wielkości charakteryzujące pioruny, jako prąd elektryczny

3. Ustalenie: warunków powstawania piorunów i cech charakterystycznych środowiska dla nadciągającej burzy

Szukanie informacji o piorunie w dostępnych źródłach

Sporządzenie notatek o piorunach

Prezentacja zagadnienia

Nagranie odpowiedzi na postawione pytania

4. Przedstawienie prawidłowych zachowań w chwili zagrożenia uderzeniem pioruna i pomocy osobom porażonym

Szukanie informacji o prawidłowym zachowaniu w chwili zagrożenia i pomocy osobom porażonym

Sporządzenie notatek

Prezentacja scenek przedstawiających właściwe zachowania w czasie wyładowań atmosferycznych

Sfilmowanie przygotowanego materiału

5. Przedstawienie ochrony budynków przed uderzeniami pioruna

Szukanie informacji o prawidłowym zabezpieczaniu obiektów przed piorunami.

Sporządzenie notatek

Znalezienie zabezpieczonych przed piorunami budynków

Prezentacja budynków chronionych przed piorunami oraz zgromadzonego materiału

6. Ustalenie sposobu obliczania odległości burzy

Szukanie informacji związanych z postawionym zagadnieniem (Internet, wiedza nauczyciela fizyki)

Sporządzenie notatek

Prezentacja zagadnienia

Sfilmowanie materiału

7. Próba stworzenia pioruna w warunkach domowych

Zaprezentowanie działania maszyny elektrostatycznej

Sfilmowanie przygotowanego doświadczenia

8.  Montaż całości filmu na temat „Piorun – ciekawe zjawisko fizyczne

Uporządkowanie zgromadzonego materiału

Montaż filmowy

 

Tematy konsultacji:

Spotkanie z uczniami, zaprezentowanie ogólnych zamierzeń kursu. Podział uczniów na zespoły.

Prezentacja uczniom idei projektu. Zaprezentowanie prac, które uczniowie robili metodą projektu.

Uczniowie wybrali tematy swoich projektów.

Konieczność prowadzenia dokumentacji. Podzielenie się pracą, potrzeba wyznaczenia osób odpowiedzialnych za każde działanie.

Dyskusja nad ogólnym planem pracy poszczególnych zespołów.

Jak selekcjonować zebrane informacje?

Wybór materiałów do prezentacji.

Ustalenie wymagań do samooceny.

Jak przebiega nasza praca? Na jakim jesteśmy etapie – relacja.

Przedstawienie wstępnych prezentacji oraz modeli.

Omówienie jak przebiegają postępy naszej pracy. Konsultacja w sprawie wypełnienia dokumentacji projektu.

Ostateczne zademonstrowanie efektów naszej pracy, przed publiczna prezentacją.

 

Prezentacja:

Forma prezentacji:

Film obrazujący efekty naszej pracy.

Strona szkoły: www.klogarwo.pl

Odbiorcy prezentacji:

Uczniowie klasy I gimnazjum, nauczyciel fizyki i matematyki.