Autor/Autorka: Małgorzata Temporale

Szkoła: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogatyni

Ekspert CEO: Agnieszka Chołuj (eksperta wyróżniono kolorem)

Strony