W tym roku problemy większości projektów związane są z treściami nauczania fizyki. To rozwiązanie zapewne pomaga uczniom w przyswojeniu dużego materiału podstawy programowej. Częściej niż poprzednio wykorzystywano metodę projektów do zwykłej realizacji programu.

 

Część problemów rozwiązywanych przez uczniów ma charakter pytań ogólnych – podstawowych np.:

 • Jakie są oddziaływania w otaczającym świecie (uczniowie p. Anny Guja)
 • Czy energia jądrowa jest bezpieczna dla człowieka i środowiska (uczniowie p. Jarosława Franczuk)
 • Jak ułatwić wykonanie pracy mechanicznej (uczniowie p. Marka Skierczyńskiego)
 • Czy każda substancja ma taką właściwość jak woda i może zmieniać swój stan skupienia (uczniowie p. Marioli Szczepkowskiej)?
 • Co jest przyczyną złego samopoczucia podczas zmian ciśnienia atmosferycznego (uczniowie p. Andrzeja Toporowskiego)?

 

Część projektów związana jest z konkretnym problemem czy wręcz zadaniami:  

 • Ile energii potrzeba zużyć, aby zagotować 1l wody (uczniowie p. Ewy Jaszczuk)?
 • Jak zmierzyć zużycie energii w gospodarstwie domowym (uczniowie p. Elżbiety Janowicz )?
 • Czy może powstać zdjęcie z wykorzystaniem pudełka zamiast aparatu cyfrowego (uczniowie Bożeny p. Bierowiec-Chrustek)?
 • Dlaczego ciało unosi się na powierzchni cieczy (uczniowie p. Renaty Baranowskiej)?

 

W projektach pojawiły się również problemy wykraczające poza zakres treści nauczania podstawy programowej, lecz zgodne z wymaganiami ogólnymi tego dokumentu oraz, co bardzo ważne, zgodne z zainteresowaniami uczniów, np.:  

 • Czy wzniesie się balon z ogrzanym powietrzem? Miś wyrusza w podróż (uczniowie Jolanty Ilewicz)?
 • Jakie są właściwości planet i w jakich są odległościach od Słońca (uczniowie pani Doroty Pera)?
 • Jak zachowa się kulka staczająca się z równi pochyłej na podłożu z różnych materiałów (uczniowie p. Adama Głuchowskiego)?

 

Nie zabrakło w projektach tego, co niektórzy fizycy lubią najbardziej, czyli spostrzegania praw w życiu codziennym, a więc problemów takich jak:

 • W jaki sposób plac zabaw może uczyć fizyki (uczniowie p. Katarzyny Wynarowicz)?
 • Jak działa wieża ciśnień (Uczniowie p. Wiesławy Stankowskiej)?
 • Poznać lepiej zjawiska fizyczne, z jakimi spotykamy się w kuchni (uczniowie p. Aleksandry Stasz).

 

Czasami tematyka projektów uczniowskich wyprzedzała program szkolny, np:

 • Od jakich czynników zależy wielkość pola magnetycznego wytwarzanego przez elektromagnes (uczniowie p. Sylwii Tesarz)?
 • Jak działa silnik elektryczny? Jak powstaje prąd elektryczny (uczniowie p. Ewy Pawlak)?

 

Z powyżej przytoczonych przykładów widać, że nauczyciele określając zakres tematyczny projektów realizowali różne cele. Projekty pomagają im w:

 • Powtórzeniu i utrwaleniu już posiadanej wiedzy uczniów.
 • Rozszerzeniu aktualnie przekazywanych treści nauczania.
 • Realizacji ciekawych tematów, które będą omawiane w następnym roku czy etapie edukacyjnym.

Pierwsze z wymienionych sposobów wydaje się szczególnie korzystny w sytuacji, w której program fizyki realizowany jest w ramach jednej godziny tygodniowo, co ma niestety miejsce w większości klas pierwszych.

 

Opracowanie Marek Piotrowski