Materiał opracował Michał Szczepanik na podstawie analizy sprawozdań nauczycieli uczestniczących w kursie Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie Akademii uczniowskiej.

Teleturnieje w fizyce, podobnie jak w matematyce pojawiały się sporadycznie, i zazwyczaj zasady takiej formy nauki związane były z audycjami telewizyjnymi, na których uczniowie się wzorowali. Przygotowanie teleturnieju zawsze wiązało się z dużym wysiłkiem uczniów, ale zawsze o takiej formie dobrze wypowiadali się uczniowie uczestniczący w grze.

Przykład 1.

Teleturnieje często wiążą się z wygraną i ryzykiem, jakim jest podjęcie decyzji, czy wybrać pytanie łatwiejsze za mniejszą ilość punktów, czy trudniejsze, ale za to bardziej punktowane. Taką formę wzajemnego nauczania opracowali uczniowie z gimnazjum w Zabrzu, pracujący pod opieką Aleksandra Stasz.

 

Regulamin Konkursu

 • Klasa zostanie podzielona na cztery grupy.
 • W każdej grupie będzie 5-6osób.
 • Konkurs składa się z pięciu etapów o zróżnicowanym poziomie trudności.
 • W pierwszych trzech etapach wszystkie grupy losują kolejno pytania łatwe, średnie i trudne. W kolejnych dwóch etapach sami wybierają sobie poziom trudności.
 • Za poprawne odpowiedzi na danych etapach można zdobyć określoną liczbę punktów:

łatwe-1p., średnie-2p., trudne-3p.

 • Grupa musi wybrać lidera. Lider grupy losuje pytanie, a następnie po skonsultowaniu się z pozostałymi członkami swojej grupy odpowiada.
 • Na pierwszym etapie czas na udzielenie odpowiedzi to 3 minuty, na drugim 5 minut, a na trzecim etapie 7 minut.
 • Wygrywa ta grupa, która uzyska w konkursie największą ilość punktów.
 • W razie remisu zostanie przydzielone dodatkowe pytanie, na, które należy odpowiedzieć w jak najkrótszym czasie.
 • Podczas konkursu nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych.
 • Przewidywane są nagrody dla zwycięzców.

 

Pytania łatwe

Ł1    Motocyklista jedzie z szybkością 72km/h a człowiek idzie z szybkością 2m/s. Ile razy szybkość motocyklisty jest większa od szybkości człowieka?   

Ł2    Pewne ciało, poruszając się ruchem jednostajnym prostoliniowym, w pierwszej sekundzie ruchu przebyło drogę 3m. Jaką drogę przebyło w szóstej sekundzie a jaką w ciągu następnych sześciu sekund?

Ł3    Tabelka przedstawia liczbowo zależność szybkości (V) chwilowej pewnego ciała od czasu (t). Wynika z niej, że ciało to poruszało się ruchem:  

t(s)

0

1

2

3

4

5

V(m/s)

10

8

6

4

2

0

 

Pytania średnio trudne

Ś1   Przy Próbie przyśpieszenia pewnego typu samochodu odnotowano, że, ruszając z miejsca, osiąga on prędkość o wartości 72 km/h w czasie 10s. Wynika z tego, że w warunkach próby wartość przyśpieszenia samochodu wynosi:

Ś2   Samochód osobowy przejechał polną dróżką 10 km w czasie 15 min, a dalsze 110 km trasy szosą w czasie 1h i 45min. Ile wynosiła szybkość średnia tego samochodu na całej trasie? 

  Ś3    Pociąg ruszył ze stacji i jechał z przyśpieszeniem o stałej wartości 0,5 m/s2. Narysuj wykres zależności szybkości (V) od czasu (t) w ciągu 5 sekund jego ruchu.

 

Pytania trudne

T1   Na wózku umieszczono naczynia z wodą, z którego w odstępach sekundowych kapią krople. Wózek zjeżdża z przechylonego stołu, pozostawiając na nim ślady w odległościach podanych na rysunku. Ile wynosiła wartość jego przyśpieszenia?

 

 

T2   Pojazd rozpoczął ruch (Vo = 0) z przyśpieszeniem o wartości 2 m/s2. W jakim czasie przebył drogę 100m?   

T3   Taksówkarz przejechał 25 km z szybkością 50 km/h, a następnie 20 km z szybkością średnią

       100 km/h. Jak długo jechał taksówkarz?

 

 

Przykład 2.

Uczniowie często podawali zasady teleturniejów znanych z telewizji, przykładem może być „jeden z dziesięciu” opracowany przez uczniów z gimnazjum w Pogrzybowie, pracujących pod opieką Alicji Pilarczyk. Uczniowie opracowali do teleturnieju prawie 50 pytań, zasady gry były identyczne jak te znane z programu telewizyjnego.

Pytania:

1.Co to jest parcie?
2.Jaka jest jednostka ciśnienia?
3.Co to jest ciśnienie?
4.Jaka jest treść prawa Pascala?
5.Co to jest ciśnienie hydrostatyczne?
6.Co to jest ciśnienie atmosferyczne?
7.Jaki przyrząd służy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego?
8.Co to są naczynia połączone?
9.Od czego zależy siła wyporu?