W sprawozdaniach z modułu IV, pojawiło się wiele form sprawdzianów wiedzy uczniów. Tak jak w poprzednich edycjach, dominowały takie formy jak test, krzyżówka i rebus, choć czasem uczniowie wykazywali się większą inwencją twórczą. Tendencją jaką daje się zauważyć, jest odejście od oceniania stopniem szkolnym takich prac, to bardzo dobry kierunek, gdyż unika się nieporozumień jakie wcześniej były obserwowane. Szkoda tylko, że uczniowie w swoich pracach nie informują, czy zastosowano inne techniki oceny jak samoocenę, ocenę koleżeńską lub informację zwrotną.

Krzyżówki oprócz typowych testów dominowały w formach sprawdzenia wiedzy. Większość z nich była typowa, czyli taka jakie znamy z gazet, tylko niektóre grupy pokusiły się aby hasła zilustrować za pomocą rysunków. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że wykorzystując rysunek z Internetu należy podać jego źródło.

 

 

Ryc. 1 Krzyżówka wykonana przez uczniów z gimnazjum w Mysłakowicach, pracujących pod opieką p. Haliny Józefowicz.

 

Testy uczniowskie powinny być zróżnicowane w swojej formie, co udowodnili uczniowie z gimnazjum nr 2 w Działdowie, pracujący pod opieką p. Beaty Biernackiej. Ich praca składała się z testu jednokrotnej i wielokrotnej odpowiedzi, część z pytań zawierała schematy.

 

 

Ryc. 2 Przykład pytań uczniów z gimnazjum w Działdowie

 

Uczniowie z gimnazjum w Kłobucku, pracujący pod opieką p. Anny Garus postanowili ułatwić sprawdzian wiedzy, który zawierał wprowadzenie do pytań. Takie informacje umożliwiały zrozumienie zagadnienia, na podstawie którego uczeń mógł udzielić odpowiedzi. To ciekawa forma pracy, godna naśladowania.

 

Ryc. 3 Fragment pracy uczniów z gimnazjum w Kłobucku.

 

Ciekawie prezentują się prace w których występują zróżnicowane typy zadań, także takie w których dokonuje się obliczeń. W części sprawdzianów uczniowie podawali w treści zadań wzory ułatwiające rozwiązanie zadań, jednak nie była to powszechna praktyka. Zadania z obliczeniami nie cieszyły się dużym uznaniem, gdyż wymagały dużego wysiłku uczniów którzy musieli je sprawdzić.

 

 

 

Ryc. 4 Kartkówka przygotowana przez uczniów z gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu, pracujących pod opieką p. Urszuli Drobiazgiewicz

 

Umiejętności informatyczne zaprezentowali w formie testu uczniowie z gimnazjum nr 2 w Bartoszycach, pracujący pod opieką p. Tomasza Mitura. Strona internetowa jaką wykonali sprawdzała wiedzę z zakresu oddziaływań, i aby z niej skorzystać nie trzeba było posiadać połączenia z siecią Internet. Zadaniem ucznia było wpisanie swojej odpowiedzi i sprawdzenie czy jest ona zgodna z sugestią autora.

 

Ryc. 5 Test wykonany przez uczniów z gimnazjum nr 2 w Bartoszycach

 

Na co jeszcze można zwrócić uwagę uczniów, to przede wszystkim forma pytań związana z nowym egzaminem gimnazjalnym, w fizyce takie pytania się nie pojawiły. Można więc zaproponować uczniom zapoznanie się z przykładowymi testami publikowanymi przez CKE.