Uczniowie swoje wnioski zapisali/utrwalili za pomocą rysunków, schematów czy prezentacji multimedialnych. Zdecydowana większość tych prac była wykonywana przez nich samodzielnie (bez wykorzystania przepisu/schematu Ctrl + C i Ctrl + V). Tak trzymać, a w przyszłości nie będzie problemów nie tylko z prawem autorskim, ale równie z interpretacją schematów wykonywanych przez innych (również podczas egzaminów). Oto przykład schematu, i zabawny i konkretny i własny

Uczniowie p. Jarosława Franczuk

Zgodnie z programem kursu uczniowie wykonywali schematy ilustrującego zasady prowadzenia prac projektowych, by uzmysłowić sobie trudności, na jakie mogą napotkać. Dotychczas część z nich mylnie interpretuje metodę projektu, jako coś, co się robi podczas wolnej lekcji, co trwa 30-45 minut i polega na rysowaniu bądź skopiowaniu. Coś, co nie wymaga refleksji, optymalizacji działań, planowania, prezentacji, a tym bardziej publikacji oraz racjonalnego wykorzystania czasu.

Schemat prezentujący zasady prac projektowych (uczniowie p. Anny Guja).

Cześć uczniowskich schematów zawierało ciekawe spostrzeżenia np.:

Po co to robimy?:

Aby: zdobyć wiadomości, wyjaśnić, potwierdzić nasze przypuszczenia, poszerzyć temat, zmienić zdanie, coś odkryć.

Aby: rozwinąć w sobie pewne pasje, zainteresowania.

Aby: uczyć siebie i innych, doskonalić się.

Aby: nauczyć się działać zespołowo; nie ma ludzi niepotrzebnych.

Jak możemy dojść do celu?

 • Przeprowadzać badania.
 • Dyskutować - podając za i przeciw.
 • Zdobywać informacje. 
 • Korzystać z doświadczeń innych.
 • Być uczonym przez innych.
 • Pytać, gdy nie wiemy.
 • Potwierdzać lub negować swoje przypuszczenia.

Oceńmy swoją pracę:

Wymieniamy się poglądami – udzielamy sobie informacji zwrotnej

 • Co można byłoby ulepszyć?
 • Co nam nie wyszło?
 • Czy jesteśmy lepsi, umiemy więcej?
 • Co nam się udało?

(Uczniowie p. Ewy Jaszczuk)

            Grafika wykonywana przez uczniów zawierała czasami nie tyle refleksje, czy uwagi na temat metody, lecz już planowany zakres własnego projektu:

Uczniowie p. Doroty Pera.

Opracowanie Marek Piotrowski