Opiekunką zespołu uczniowskiego, który zrealizował projekt jest Jolanta Rębecka z Gimnazjum w Gawlikach Wielkich.

 

Rekomendacja: Proste, ale ciekawe doświadczenie ukazujące uczniom trudności wykonania pomiaru fizycznego w terenie. Osiągnięty efekt WOW. Żmudne przeliczanie jednostek zaczynają być interesujące, bo są potrzebne.

 

Komentarz eksperta CEO, Marka Piotrowskiego:Ciekawy projekt wykorzystujący w praktyce podstawowe wiadomości z programu fizyki związane z wyznaczeniem prędkości.

Tematyka projektu: Prędkość i jej wyznaczanie

Wprowadzenie dla nauczyciela:Uczniowie z pojęciem prędkości spotykają się najczęściej w samochodzie, obserwują szybkościomierz i wiedzą, ze czasami nawet rodzice nie stosują się do ograniczeń przed szkołą. Liczenie prędkości wózka czy bańki powietrza w rurce w klasie zazwyczaj niczemu nie służy i nie kształtuje wyobraźni prędkości(małe czasy, krótkie odcinki), nie jest wtedy sensowne przeliczanie otrzymanych cm/s na km/h. Wyjście z klasy, zmierzenie się z życiową sytuacją oraz konieczność takiego liczenia, aby wynik wyszedł w km/h, a nie w m/s bardziej mobilizuje i powoduje, że temat prędkości jest bliski. Jeśli przez to będzie bezpieczniej teraz i wyrosną z tych uczniów rozważni kierowcy to cel projektu zostanie osiągnięty.

Pojęcia, które powinni znać uczniowie przed rozpoczęciem projektu: Pojęcie prędkości i wartości średniej.

Problem, który chcieli uczniowie rozwiązać: Czy w okolicach szkoły i w terenie zabudowanym pojazdy przekraczają dozwoloną prędkość?

 

Główne zadania

Działania

Dowiedzenie się jak mierzy się prędkość

Znalezienie informacji o sposobach mierzenia prędkości. Informacje odczytano podczas zajęć.

Skompletowanie odpowiednich urządzeń do zmierzenia prędkości

Mierzenie średniej prędkości samochodów

Wykorzystanie informacji z lekcji w celu zmierzenia prędkości pojazdów - średnia prędkość została zmierzona

Porównanie naszych pomiarów prędkości z pomiarem policyjnym

Pomiary zostały porównane

Średnia została policzona

Jeśli średnia prędkości będzie większa niż 40 km/h => wytypowanie miejsca na próg zwalniający

- miejsce zostało wyznaczone

Napisanie pisma do urzędu miasta o próg zwalniający

Przygotowanie pisma przez całą grupę. Wysłanie listu. Przeczytanie odpowiedzi

Prezentacja naszych osiągnięć w gazecie giżyckiej

Przygotowanie artykułu

 

Tematy konsultacji:

Zaprezentowanie ogólnych zamierzeń kursu. Przedstawieni idei projektu. Prezentowanie prac, które inni uczniowie robili metodą projektu. Zapoznanie z dokumentacją projektową.

Wybór tematów i utworzenie zespołów. Sformułowanie problemu.

Wyznaczenie zadań. Podzielenie się pracą, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za każde działanie.

Dowiedzenie się jak mierzy się prędkość, przygotowanie doświadczenia.

Mierzenie średniej prędkości samochodów, wykonanie przeliczenia na km/h.

Porównanie naszych pomiarów prędkości z pomiarem policyjnym

List do władz.

Ustalenia zasad prezentacji i publikacji projektu.

 

Prezentacja:

Forma prezentacji:

Projekt może być zaprezentowany przez:

- zdjęcia obrazujące wykonywanie pomiarów.

- prezentację pokazu sposobów przeliczania prędkości w m/s ma km/h (w tym również za pomocą arkusza kalkulacyjnego)

Odbiorcy prezentacji:

Uczniowie klasy I i II gimnazjum, nauczyciele fizyki i matematyki.

Efekt gimnazjalnego projektu!
1 strona listu od starosty.

2 strona listu od starosty.