Materiał opracował Michał Szczepanik na podstawie analizy sprawozdań nauczycieli uczestniczących w kursie Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie Akademii uczniowskiej.

Rebusy nie należały do częstych form wzajemnego nauczania, być może problemem był odpowiedni dobór rysunków, gdyż sugerowaliśmy w materiałach kursu, aby w miarę możliwości była to na każdym etapie samodzielna praca ucznia.

Przykład 1

Typowym przykładek krzyżówki, która zawiera opracowane pytania w jasnej i łatwej do zrozumienia formie, prezentuje praca uczniów z gimnazjum w Krotoszynie, pracujących pod opieką Adama Głuchowskiego.

Przykład 2

Rebus w pracy uczniów z gimnazjum w Czerwionce-Leszczyn, pracujących pod opieką Bożeny Bierowiec był elementem sprawdzianu, nie mniej jest to też ciekawa możliwość, na prowadzenie zajęć lekcyjnych.

Przykład 3

Tworząc rebusy warto wykorzystać talenty tkwiące w uczniach, niezwykle atrakcyjne są rysunki, jakie wykonali uczniowie z gimnazjum nr 1 w Koniecpolu, pracujący pod opieką Małgorzaty Drajczyk.

Przykład 4

Nietypową formę rebusów, pozbawionych rysunków, za to opatrzonych hasłami przygotowali uczniowie z gimnazjum nr 1 w Gliwicach, pracujący pod opieką Gabrieli Szmidtke.

Przykład 5

Krzyżówki interaktywne pojawiły się w Akademii Uczniowskiej po raz pierwszy w fizyce, uczniowie, którzy pracowali pod opieką Jacka Filończyka opracowali krzyżówkę nie w wersji papierowej, ale multimedialnej. Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę na tablicy dotykowej wpisując w niej hasła, to bardzo ciekawy przykład wykorzystania pomocy dydaktycznych w nieco odmienny sposób.