Autor/Autorka: Kinga Cierplikowska

Szkoła: Publiczne Gimnazjum w Drążnej

Ekspert CEO: Agnieszka Chołuj (eksperta wyróżniono kolorem)

Metody i techniki pracy: Doświadczenie

 
 
Sowy to gatunek wymierający. Być może uczniowie zachęceni obserwacjami wypluwek szerzej zainteresują się losami tych ptaków i będą mieli ochotę włączyć się czynnie w ich ochronę.
 
Rekomendacja eksperta CEO : Zachęcam do podjęcia wysiłku i zdobycia wypluwek sów. Efekt eureki gwarantowany!
 
Temat – w formie pytania badawczego lub problemowego, na które ma dać odpowiedź doświadczenie: Jak się dowiedzieć, co je sowa?
 
Źródło: Sowy Polski – materiały edukacyjne, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 2009
 
Hipoteza zaproponowana przez uczniów:

  •  Sowa je myszy
  •  Sowa je wszystko, co da radę złapać

Opis doświadczenia:

Jakie zmienną/wielkość będziemy zmieniać? (zmienna niezależna)

Nie ingerujemy w badany obiekt a więc jest to obserwacja.

 Jaką zmienną/wielkość będziemy mierzyć - obserwować? (zmienna zależna)

Identyfikacja szczątków zwierząt zjedzonych przez sowy.

Czego w naszym eksperymencie nie będziemy zmieniać? (zmienne kontrolne)

Techniki preparowania wypluwek.

 

Instrukcja do doświadczenia:

 

1.Uczniowie są podzieleni na 3 grupy

2. Każda grupa otrzymuje wypluwki, pęsety, igły preparacyjne, klucz do oznaczania składu wypluwek

3. Uczniowie przy pomocy pęset i igieł preparacyjnych oddzielają materiał kostny ssaków i ptaków (czaszki, kości długie) oraz chitynowe pokrywy owadów

4. Uczniowie porównują wyodrębnione elementy z przygotowanym kluczem i podejmują próbę oznaczenia znalezionych elementów

5. Wyniki zapisują, mogą narysować oznaczone kości i podpisać gatunki

6. Grupy prezentują sobie nawzajem wyniki obserwacji

Aby ułatwić nieco analizę wypluwek można spróbować je namoczyć a następnie przepłukać na gęstym sicie. Wtedy część sierści ssaków spłynie a na pewno odlepi się od kostek. Sito nie może być zbyt rzadkie, żebyśmy nie stracili pancerzyków owadzich.

BHP.

Pamiętaj, aby zachować ostrożność przy posługiwaniu się igłami preparacyjnymi

Proponowany sposób dokumentacji uczniowskiej:

W trakcie dokumentowania wyników eksperymentów uczniowie mogą spróbować opracować liczbowo wyniki, chociaż nie będzie to proste. Na pewno będą w stanie określić różnorodność gatunkową pokarmu sów.

Propozycja modyfikacji eksperymentu:

Gdybyśmy posiadali dostęp do większej liczby wypluwek zbieranych w różnych porach roku moglibyśmy prześledzić zmienność pokarmu sów w zależności od sezonu. Wtedy zmienną w naszej obserwacji byłaby pora roku. Gdybyśmy byli w stanie dotrzeć do źródła wypluwek w różnych miejscach moglibyśmy dokonać porównania sposobu odżywiania się sów w zależności od zajmowanego siedliska. Może to być pomysł na wspólne badania dla kilku szkół w różnych lokalizacjach.

Źródłem cennych informacji o sposobie odżywiania innej grupy zwierząt – ssaków drapieżnych też mogą być wypluwki a nawet odchody tych zwierząt. Zachowując wszelkie zasady bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym możemy analizować skład diety na przykład lisa, kuny czy borsuków.

 

Podstawa programowa:

Uczeń:

1.Posługuje się prostym kluczem do oznaczania organizmów

2.. Wykazuje znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.

3.Opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy, wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne

zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku, przedstawia i wyjaśnia zależności między

Dodatkowe informacje dla nauczycieli naśladowców

Co do znalezienia wypluwek  to w miastach warto odwiedzić stare cmentarze, parki lub wieże kościołów (tam są najczęściej płomykówki), nie radzę nikomu chodzenia po lesie i szukania - to mało efektywne, najlepiej skontaktować się z jakimś miejscowym ornitologiem, można uzyskać od nich informacje o miejscach przebywania sów, pomocni są też leśnicy. Mogę polecić bardzo dobrą książkę o sowach, choć jest to już specjalistyczna pozycja, znajdziecie tam klucz dzięki któremu można po rozmiarach i kształcie wypluwki oznaczyć gatunek sowy i wiele cennych informacji o biologii i ekologii tych ptaków "Metody badań i ochrony sów" Mikusek R. red. 2005 ( informacja Pani Kinga Cierplikowska).

Być może uczniowie zachęceni obserwacjami wypluwek sów szerzej zainteresują się losami tych ptaków i będą mieli ochotę włączyć się czynnie w ich ochronę. Może jest to również pomysł na przyszły projekt gimnazjalny. Pod linkiem znajduje się dokładny opis wykonania skrzynki lęgowej dla płomykówek. Ten gatunek sów jest szczególnie zagrożony, gdyż coraz szczelniejsze budynki nie oferują dla tego gatunku sowy wystarczająco dostępnych miejsc lęgowych. Skrzynki takie można ustawiać na przykład w kościelnych wieżach, dzwonnicach, w stodołach. Pod drugim linkiem można znaleźć sposób wykonania i dokładne wymiary budek lęgowych dla bardzo różnorodnych gatunków ptaków. Wieszanie i opieka nad budkami lęgowymi dla ptaków może istotnie przyczynić się do zwiększenia różnorodności gatunkowej ptaków nawet w miastach. Tak więc gorąco zachęcam do podejmowania takich działań z uczniami.

Klucz dla oznaczania składu wypluwek PDF

Zdjęcie sposobu preparowania wypluwek

Zdjęcie sposobu preparowania wypluwek