W programie PE Au uczniowie będą oceniać swoje projekty na podstawie wcześniej określonego przez siebie NaCoBeZU. Jest to zupełnie nowe wyzwanie. Trudno więc oczekiwać by wiedzieli jak to robić. Część nauczycieli pomagała gimnazjalistom w przygotowaniu NaCoBeZU sugerując refleksję nad pytaniami pomocniczymi.

 • Czego chcemy się dowiedzieć?
 • Po czym poznamy, że nasz projekt był dobrze realizowany?
 • Po czym poznamy, że realizując projekt osiągnęliśmy dobre rezultaty?
 • Czego i w jaki sposób chcielibyśmy nauczyć innych?
 • Dlaczego i w jaki sposób chcielibyśmy zainteresować innych problem naszego projektu?

Odpowiedź na pytanie: Podaj, które z wymagań ogólnych planujesz przede wszystkim zrealizować podczas projektu? Jak rozpoznasz, że zostały osiągnięte?

Nie trudno zauważyć, że wszystkie wymagania ogólne podstawy programowej mogą być realizowane podczas większości prac projektowych. Jednak większość nauczycieli sprawując opiekę nad uczniami wykonującymi projekty wskazywało jedno lub dwa wymagania, na których chcieli skoncentrować swoje działania.  

Sprawdzenie osiągnięć związanych z wymaganiami ogólnymi nie jest proste.

Część nauczycieli planuje pod koniec projektu przeprowadzić test/sprawdzian. Część oczekuje, że spełnienie wymagań ocenią na podstawie prezentacji projektów, gdy uczniowie będą przekazywać zdobyte umiejętności kolegom i koleżankom – wystarczy tylko bacznie ich obserwować.

Niektórzy nauczyciele zwracają uwagę, na to, że ich obserwacje będą skoncentrowane na:

 • Sposobach interpretacji,
 • Argumentacji stosowanej przy wyjaśnianiu problemów,
 • Sposobach prowadzenia poszukiwań.
 • Umiejętności odnajdywania w życiu codziennym poznanych praw.

P.  Jarosław Franczuk oceniając spełnienie wymagań ogólnych, skoncentruje się na tym, „Czy wszystkie informacje zebrane przez nich (uczniów) i opracowane w trakcie realizacji projektu odnoszą się zarówno do argumentów „za” jak i „przeciw”…?”.

Mało nauczycieli przewiduje prowadzenie oceny osiągniętych efektów na zasadzie dyskusji z gimnazjalistami, jak radził nasz gość prof. Kenneth G. Wilson. To przecież uczniowie wiedzą często najlepiej, czego się nauczyli, a czego jescze nie. Warto, więc z nimi dyskutować.

 

Udzielenie informacji zwrotnej

Udzielanie informacji zwrotnej jest chyba jednym z najtrudniejszych elementów w naszej pracy (nie tylko podczas sprawowania opieki nad projektami).

Dotychczas, większość naszych uczniów spotykała się z informacją zwrotną w postaci ocen. Znają dobrze systemy oceniania obowiązujące w szkole. Umożliwia im to prowadzenie optymalizacji działań tak, by jak najefektywniej uzyskać sukces, czyli taką ocenę, która ich satysfakcjonuje.

            Proponowana w ramach kursu czteroelementowa informacja zwrotną w sposób zasadniczy różni się od wystawiania ocen. Odnosi się zarówno do tego, co uczeń zrobił dotychczas, jak i tego, co ma robić w przyszłości. Jest skoncentrowana na możliwościach ucznia, a nie wskaźnikach ogólnoszkolnych. Jest adresowana do ucznia, nie rodziców, klasy itp. by nie zdejmować z niego odpowiedzialności za przyszłość.

Jak widać ze sprawozdań pod pojęciem informacja zwrotna większość nauczycieli rozumie wskazówki przekazywane uczniom, mówiące o tym czego powinni unikać, jak mają działać. Wśród zaleceń wyróżnić można te dotyczące:

 • Korzystania ze źródeł.
 • Oczekiwań nauczyciela związanych z prezentacją (by była efektywna i i efektowna).
 • Ogólnoszkolnych zasad prowadzenia projektów,
 • Konieczności optymalizacji czasu przeznaczonego na SKN-ach.
 • Rad, by w grupach należy podzielić się obowiązkami, a jej członkowie  powinni solidnie wykonywać przydzielone im zadania, by działać zespołowo, by projekt był prosty, nieskomplikowany w wykonaniu, by podczas jego realizacji należy odnosić się do praktyki ….

Czasami przez informację zwrotną nauczyciele rozumieli pomoc uczniom przy określaniu celu projektu, przy tworzeniu wstępnego planu pracy i zarysu jego realizacji.

Przed kolejnym modułem warto jeszcze raz zapoznać się z krótkim tekstem związanym w IZ.

W przyszłości przy formułowaniu informacji zwrotnej można skorzystać procesu tworzenia NaCoBeZU. Uczniowie wiedząc od nauczyciela, co zrobili dotychczas dobrze i co można poprawić, pisząc NaCoBeZU sami zastanawiają się nad tym jak będą działać w przyszłości.

 

Opracowanie Marek Piotrowski