Opis formy nauczania wzajemnego wybranej przez uczniów:

„Uczniowie zdecydowali, że będą uczyć pozostałych przez zabawę i rywalizację. Uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy, w których wcześniej razem pracowali. We wzajemnym nauczaniu uczniowie wykorzystali przygotowane przez siebie dwie gry. Jedna to gra w statki z opracowanymi przez uczniów pytaniami i zasadami gry. Drugą było domino złożone z kostek, na których uczniowie wypisali jony. Z jonów można było ułożyć wzory kwasów zasad i soli..”

Instrukcja:

Materiały do gry: Plansza o bokach ośmiopolowych. Poziomo pola oznakowane od 1 do 8. Pionowo pola oznakowane od A do H.  Zakreskowano 16 dowolnych pół. Zestaw szesnastu pytań.

Instrukcja:

Wybierz numer pola i odpowiedz na pytanie, gdy trafisz na statek. Jeżeli nie trafisz na statek tracisz kolejkę. Jeżeli nie odpowiesz na pytanie to statek przejmuje drugi zespół.

Dodatkowe uwagi:

Uczniowie oprócz gry w statki, opracowali domino. Poniżej instrukcja do gry, wraz z przykładowym zdjęciem domina:

 

Źródło pomysłu: Uczniowie nie wskazali odrębnego źródła pomysłu (inspiracji).

Co się udało i co nie udało we wzajemnym nauczaniu prowadzonym przez uczniów?

Opinia uczniów tworzących grę: „udało się wymyśleć fajne gry, które pomogły w utrwaleniu materiału z chemii, oraz wprowadziły rywalizację między uczniami”.

Forma sprawdzianu i ocena jego rezultatów przez uczniów i/lub opiekuna:

Krzyżówka, która składała się z 10 haseł tematycznie związanych z kwasami, wodorotlenkami i solami. Dodatkowo w krzyżówce pojawiło się hasło główne, które należało wpisać w osobne miejsce na sprawdzianie. Uczniowie stwierdzili, że udało im się ułożyć „ciekawe hasło”, ale „nie wszystkie pytania były zrozumiałe dla uczniów”.