Opis formy nauczania wzajemnego wybranej przez uczniów:

„Grupa 3 od razu  chciała przeprowadzić grę, jako formę wzajemnego nauczania. Same wymyśliły i opracowały Chemiopoly. Grę przeprowadziły na lekcji chemii. Dziewczyny bardzo dużo włożyły pracy w przygotowanie wzajemnego nauczania, przygotowały planszę do gry, pytania, szanse.”

Instrukcja:

Materiały: plansza do gry, pionki, karty „szanse” i „pytanie”, kostka do gry

Najpierw dzielmy uczniów na pięć grup. Kolejno każda grupa rzuca kostką i przesuwa się o wyznaczoną liczbę pól. Uczestnicy grupy wykonują zadania umieszczone na danym polu. Grupa, która dojdzie do mety z największą liczbą punktów wygrywa.

Dodatkowe uwagi:

Nie zostały odnotowane przez uczniów.

Źródło pomysłu: Uczniowie nie wskazali odrębnego źródła pomysłu (inspiracji), należy uznać, że plansza do gry, zasady i zadania zostały przygotowane przez nich samodzielnie, uczniowie, którzy grali w grę zauważyli, że jej zasady przypominają grę „Monopoly”.

Co się udało i co nie udało we wzajemnym nauczaniu prowadzonym przez uczniów?

Opinia uczniów grających w grę: „Tak, osiągnęliśmy zaplanowane korzyści, ponieważ sprawdziliśmy swoje wiadomości, poszerzyliśmy wiedzę i nauczyliśmy się rzeczy, których wcześniej nie zdołaliśmy nauczyć się. Gra była interesująca pełna niespodzianek i czasem zaskakujący pytań, mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę w prosty i przyjemny sposób”.

Opinia uczniów tworzących grę: „+ uczestnicy odpowiadali poprawnie na większość pytań, utrwalali w ten sposób swoje wiadomości. – Zabrakło nam czasu i nie wszystkie grupy zdążyły ukończyć grę”.

Forma sprawdzianu i ocena jego rezultatów przez uczniów i/lub opiekuna:

Krzyżówka, która składała się z 10 haseł tematycznie związanych z atomem i pierwiastkami. Jedna kolumna stanowiła ogólne hasło krzyżówki, co mogło być dodatkową podpowiedzią, gdyż nie wszystkie pytania, jakie przygotowali uczniowie należały do najprostszych, niektóre z nich wymagały pracy z układem okresowym.