Na podstawie pracy uczniów pod opieką Joanny Kaniewskiej z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Garwolinie. Opiekunka grupy uczniowskiej uczestniczyła w kursie "Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie" w ramach projektu Akademia uczniowska.

 

 

 

 

 

 
 
Planowane korzyści z gry:
Uczeń:
 • wskazuje rodzaje energii jakie posiada ciało w określonej sytuacji.
 •  wyjaśnia, jak zmieniają się energie ciała podczas procesu np. wznoszenia oraz opadania.
 •  wskazuje przykłady przemian energii potencjalnej w kinetyczną i kinetycznej w potencjalną (przemian jakie może obserwować w zjawiskach występujących w jego otoczeniu).
 • przewiduje, kiedy określona energia osiąga wartości maksymalne, a kiedy minimalne
 •  
Opis gry:
 1. Uczniowie zostają podzieleni na grupy czteroosobowe.
 2. Każda grupa dostaje takie same karty do gry oraz planszę.
 3. Otrzymane karty należy położyć jedna na drugiej na polu oznaczonym „KARTY”.
 4. Każdy uczeń wyciąga jedną kartę, odczytuje jej treść. Następnie cała grupa wspólnie decyduje, na którym polu planszy należy tę kartę umieścić.
 5. Jeśli grupa nie uzyska porozumienia, należy kartę odłożyć na pole BRAK DECYZJI
 6. Na pole MAŁO INFORMACJI uczniowie odkładają kartę jeśli uważają, że na podstawie odczytanych informacji nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
 7.  Praca w grupach trwa 10 minut.
 8.  Na zakończenie każda grupa prezentuje swoją pracę odczytując treści kart i podając, na które pola planszy je odłożono.
 9. Za prawidłową odpowiedź grupa otrzymuje 1 pkt.
 
 
 
Propozycja modyfikacji gry:
Ta gra może być zaprezentowana w klasie na początku semestru.
Po każdej lekcji uczniowie mogą tworzyć trzy karty (po jednej dla każdej z trzech kategorii). Karty mogą być wykonywane przez uczniów jako dodatkowa praca domowa. W ten sposób utworzony zbiór będzie bardzo dobrym materiałem do zajęć wzajemnego nauczania prowadzonych pod koniec semestru.
Warto zadbać by zbiór haseł był zarówno dość obszerny jak i zawierał elementy humorystyczne.
 
Dodatkowe informacje dla nauczycieli naśladowców
Prawidłowo przeprowadzona gra bawiła i uczyła
 
Podstawa programowa:
2. Energia. Uczeń:
1) posługuje się pojęciem energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej;
2) stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej;