Jeżeli scenariusz gry jest interesujący to zdaniem nauczycieli umiejętne połączenie jej nawet ze skomplikowaną wiedzą z zakresu chemii, wspomaga naukę. Prezentujemy kilka przykładów gier i zabaw wykorzystywanych we wzajemnym nauczaniu.

 

Dotychczas znaczna część gier i zabaw realizowanych w ramach Szkolnych Kół Naukowych opierała się na znanych już naszym uczniom prostych zasadach. Zdarzały się również propozycje zajęć warte szczególnej uwagi – wciągające młodzież w proces przygotowania ich oraz w późniejszą realizację.

Przykład 1.  Uczniowie pracujący pod kierunkiem Agaty Szuby Dyrcz z Ornontowic opracowali grę memory. Celem gry było skojarzenie nazwy pierwiastka chemicznego z jego symbolem, sami uczniowie dostrzegli, że można grę zastosować przy realizacji innych partii materiału np. „z związkami chemicznymi, dysocjacją związków chemicznych, nazwami i symbolami soli.”.

Przykład 2.   Częstą formą WZ jaką przygotowywali uczniowie są krzyżówki.  Przyjmują one różną postać, gdyż oprócz tych tradycyjnych które znamy z gazet, pojawiają się też krzyżówki częściowo uzupełnione lub z hasłami w formie wzorów chemicznych. Przygotowanie krzyżówki nie jest wcale prostą czynnością, zwłaszcza jeśli uczniowie ograniczają się tylko do jednego działu. Dobrym przykładem jest praca uczniów z gimnazjum w Lublińcu, którzy pracowali pod opieką Agnieszki Mendrak.  Ich krzyżówka ogranicza się tylko do tematu związanego z wodą, a hasła jakie ułożyli uczniowie są przemyślane. Oprócz pytań łatwych, pojawiają się i trudniejsze oraz takie na które nie do końca wiadomo jaką odpowiedź wpisać np: „W jakiej temperaturze paruje woda”.

Przykład 3.   Zupełnie inną formą WZ są różnego typu gry, które uczniowie znając ze swojego dzieciństwa przerabiali tak, aby można je wykorzystać w zajęciach lekcyjnych. Są to oczywiście gry karciane jak wspomniana już wcześniej gra memory lub „chemiczny Piotruś”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też gry pionkowe, najczęściej bazujące na popularnej grze chińczyk. Nieco inny pomysł na przygotowanie gry mieli uczniowie pracujący pod opieką Agnieszki Mendrak z Lublińca,  którzy opracowali grę w formie kolorowej planszy na której każde pole stanowiło zagadkę chemiczną. Instrukcja do  gry nie była skomplikowana i co najważniejsze zapoznanie się z nią nie zajmowało dużo czasu.

Plansze do gier dydaktycznych jakie tworzyli uczniowie były różnorodne. Jedne mniej skomplikowane inne bardziej. Podobnie sprawa przedstawiała się z zasadami gry. Ciekawą planszę przygotowali uczniowie z gimnazjum we Wrocławiu pracujący pod opieką Iwony Zaczek.

Przykład 4.   We WZ nie zabrakło także teleturniejów. Uczniowie wzorowali się na programach telewizyjnych, był więc chemiczny „1 z 10”, „koło fortuny” oraz teleturniej etapowy. Taką formę przygotowali uczniowie z Wieliczki pracujący pod opieką Anety Makowskiej. Gra składała się z pięciu konkurencji którymi były: seria pytań, zadanie, licytacja i kalambury.

Teleturniej „1 z 10” który przygotowali uczniowie ze Starego Cykarzewa pracujący pod opieką Anety Szyda liczył aż 70 pytań i tak jak w prawdziwym teleturnieju były to pytania łatwe i trudne.

Przykład 5.   Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyła się rozsypywanka a przykładem jej jest praca uczniów z Wrocławia którzy pracowali pod opieką Anny Szczypki. Zadaniem uczniów było połączenie nazwy związku z jego wzorami.

Przykład 6.   Uczniowie chętnie chwalili się swoimi umiejętnościami artystycznymi przygotowując graficzne rebusy. Nie korzystali ze zdobytych w Internecie grafik tylko samodzielnie rysowali potrzebne elementy. Taką pracę zaprezentowała grupa z Mstowa pracująca pod opieką Beaty Jury.

 

Opracowanie: Michał Szczepanik